Skip to main content

Mätning av fysisk aktivitet

”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” (doktor Edward Stanley, 1826-1893)

Låg grad av fysisk aktivitet är en betydelsefull riskfaktor för de flesta av våra folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes, cancer, depression och psykisk ohälsa. Objektiv monitorering och utvärdering av fysisk aktivitet tillför därför en viktig dimension till många frågeställningar i klinik och forskning.

Som illustreras i figuren nedan tillhandahåller accelerometrar information om den totala volymen av fysisk aktivitet (t ex antal steg) men även mer detaljerad information om aktivitetsmönstret; såsom tid eller perioder som spenderas i olika intensitetsnivåer (t ex stillasittande tid eller måttlig aktivitet). Metoden kan även integreras med mätning av hjärtfrekvens för att mer specifikt adressera intensiteten av den fysiska aktiviteten.

Vi erbjuder våra kunder att hyra dessa accelerometersystem, samt utbildning avseende mjukvara och/eller assistans med insamling och hantering av data. Accelerometrar kan även användas för sömnregistrering (t ex kvalitet och cykelduration) vilket är ett område som vi på uMOVE utvecklar tjänster för nu för att kunna erbjuda våra kunder i framtiden.

mearuring physical activity

uMOVE erbjuder idag följande accelerometersystem för registrering av fysisk aktivitet:

Actigraph GT3X+ för mätning av den totala volymen av fysisk aktivitet och tid i olika intensitetsnivåer såsom stillasittande och måttlig aktivitet. Läs mer om Actigraph.

actigraph

ActivPAL för mätning av antal steg per dag samt kroppspositionering; sittande, stående och gående. Läs mer om ActivPal.

active pal