Skip to main content

Mätning av fysisk aktivitet

”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” (doktor Edward Stanley, 1826-1893)

-

Låg grad av fysisk aktivitet är en betydelsefull riskfaktor för de flesta av våra folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes, cancer, depression och psykisk ohälsa. Objektiv monitorering och utvärdering av fysisk aktivitet tillför därför en viktig dimension till många frågeställningar i klinik och forskning.

uMOVE erbjuder idag följande accelerometersystem för registrering av fysisk aktivitet:

Vi erbjuder våra kunder att hyra dessa accelerometersystem, samt utbildning avseende mjukvara och/eller assistans med insamling och hantering av data. Läs mer om våra pågående projekt här

Actigraph GT3X+

Accelerometrar tillhandahåller information om den totala volymen av fysisk aktivitet (t ex antal steg) men även mer detaljerad information om aktivitetsmönstret; såsom tid eller perioder som spenderas i olika intensitetsnivåer (t ex stillasittande tid eller måttlig aktivitet).

Actigraph GT3X+ används för mätning av den totala volymen av fysisk aktivitet och tid i olika intensitetsnivåer såsom stillasittande och måttlig aktivitet.

Metoden kan även integreras med mätning av hjärtfrekvens för att mer specifikt adressera intensiteten av den fysiska aktiviteten.  Läs mer om Actigraph här

 

 

 

 

ActivPAL 

ActivPAL används för mätning av antal steg per dag samt typ av activitet och kroppspositionering; sittande, stående och gående. Den använder en accelerometer för att känna av ben position och activitet- från vilken den skiljer perioder av upprätt aktivitet från sittande eller liggande activiteter. Stegfrekvensen (cadence) av den upprätta aktiviteten kan spelas in genom att kvantifiera intensiteten av en persons fysiska aktivitet.

 Läs mer om ActivPal här

Analys och registrering av sömn

Accelerometrar kan även användas för sömnregistrering (t ex kvalitet och cykelduration) vilket är ett område som vi på uMOVE utvecklar tjänster för nu för att kunna erbjuda våra kunder i framtiden.