Skip to main content

Make my Day - Prevention av stroke

Den vanligaste orsaken till dödsfall i världen är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke inräknat, detta trots att de flesta riskfaktorer för stroke är påverkbara. Utmaningen ligger i att implementera och bibehålla hälsosamma vanor i vardagen.

Deltagande i engagerande vardagsaktiviteter (EVA), dvs regelbundna hälsopromoverande och meningsfulla aktiviteter, kan bidra till att etablera en hållbar och hälsosam livsstil. Primärvården har uppdraget att erbjuda och utföra preventionsåtgärder, men det finns ett stort behov av systematiska, person-centrerade och effektiva preventionsstrategier för att adressera riskfaktorer för stroke.

Just nu pågår en pilotstudie med syfte att testa effekter och genomförbarheten av ett preventionsprogram för att minska risken för stroke och öka delaktigheten i hälsofrämjande EVA. Projektet bedrivs i nära samarbete med primärvården. Modifierbara riskfaktorer (exempelvis fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor) för stroke adresseras genom delaktighet EVA som bidrar till hälsa.

Forskningsprogrammet adresserar en av våra största hälsoutmaningar (riskfaktorer för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar) samt komplexiteten i att inkorporera hälsosamma vanor i vardagen, med en intervention som bygger på deltagarnas behov och engagemang i vardagens aktiviteter samt understödjs av en e-hälsoinnovation (en mobiltelefon app).

Projektgruppen är interprofessionell och leds av Ann-Helen Patomella, Eric Asaba, och Susanne Guidetti.

Forskare

Ann-Helen Patomella

Eric Asaba

Susanne Guidetti

Doktorand

Emelie Mälstam

Medverkande forskare

Ytterligare forskare ingår: Anders Kottorp, Kerstin Tham, Aileen Bergström, Gunnar Nilsson, Gunilla Eriksson, Hans Jonsson, Christina Olsson, Maria Hagströmer, Elisabeth Åkesson, Uno Fors, Christina Eriksson och Anna Johansson.

Publikationer

  • Patomella A-H, Mickols G, Asaba A, Nilsson G, Fridén, A Kottorp, Bertilson, BC, Tham K. (2018) General practitioners’ reasoning on risk screening and primary prevention of stroke – a focus group study. BMC family practice 19 (1), 190.
  • Patomella A-H, Guidetti S, Mälstam E, Eriksson C, Bergström A, Åkesson E, Kottorp A, Asaba E. (2019). Primary prevention of stroke: engaging everyday activities promoting health – a randomised controlled pilot trial protocol.
  • Lawrence, M., Asaba, E., Duncan, E., Elf, M., Eriksson, G., Faulkner, J., Guidetti, S., Johansson, B., Kruuse, C., Lambrick, D., Longman, C., von Koch, L., Wang, X., & Lennon, O. (2019). Stroke secondary prevention, a non-surgical and non-pharmacological consensus definition: results of a Delphi study, BMC Research Notes, 12: 823.
  • Zonneveld, M., Patomella, A-H., Asaba, E., & Guidetti, S. (2019). The use of Information and Communication Technology in healthcare to improve participation in everyday life: A Scoping Review. Disability and Rehabilitation. 9, 1-8.
  • Asaba, E., Patomella, A-H., Guidetti, S., Kottorp, A., & Tham, K. (2018). Att främja hälsa och förebygga ohälsa genom engagerande aktiviteter: Ett exempel från prevention av stroke. In U. Kroksmark (Ed.): Hälsa och Aktivitet i Vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Sveriges Arbetsterapeuter.