Magisterexamen i arbetsterapi

Karolinska Institutet erbjuder en kombination av fristående kurser på avancerad nivå för att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi.

Lärndemiljöer på ANA 23, Flemingsberg.
Campus Flemingsberg - Foto: Size Arkitekter

Du kombinerar ämnesspecifika kurser med tvärprofessionella kurser som exempelvis kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (tillsammans med fysioterapi och omvårdnad).

En magisterexamen kräver 60 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i ämnesspecifika kurser.

Kurskombinationer

Här är två exempel på kombinationer av fristående kurser på halvfart. Om du väljer att börja dina studier under vårterminen kan det se ut så här:

Magisterexamen arbetsterapi

Väljer du istället att börja på höstterminen kan upplägget vara följande:

Magisterexamen arbetsterapi ht

Ämnesspecifika kurser på magisternivå

Sektionen för arbetsterapi ger fortlöpande ämnesspecifika kurser på magisternivå (avancerad nivå) att inkludera som en del i en magisterexamen i arbetsterapi:

Interprofessionella kurser på avancerad nivå (ej ämnesspecifika)

Sektionens lärare håller även i interprofessionella kurser på avancerad nivå (ej ämnesspecifika) som kan inkluderas som en del av magisterexamen, till exempel:

Denna kurs fokuserar på mätinstrument och deras validitet och reliabilitet. Målet med kursen är att du som student skall ha tillägnat dig ett forskningsetiskt förhållningssätt om mätinstrument  för att självständigt kunna identifiera, värdera och använda mätinstrument . Målet är även du efter kursen ska kunna testa och analysera mätinstruments validitet och/eller reliabilitet.

Kursen är i indelad i två delar, den första en mer teoretisk del och den andra delen mer praktisk då du får prova analysera ett instrument:

Moment 1: Testteori

Moment 2: Analys av mätinstrument

Just nu finns inga planerade kurstillfällen, vid intresse kontakta kursansvarig ann-helen.patomella@ki.se

Kurser som ges av andra sektioner

Det finns också möjlighet att inkludera kurser som ges av andra sektioner i en magisterexamen. Här är några exempel:

European Master in Occupational Therapy

Sektionen för arbetsterapi har också ett samarbete med European Master in Occupational Therapy som erbjuder magisterstudier i en internationell miljö. För mer information, se här. Programmet har fått höga betyg för sin kvalitet.

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter

Sektionen för arbetsterapi ger tillsammans med sektionen för fysioterapi en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård. Magisterutbildningen är en uppdragsutbildning.

Under utbildningen studerar arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans, vissa kurser är dock professionsspecifika. Läs mer om magisterexamen i arbetsterapi- demensvård (60hp, distans).

Utbildningskatalog

Mer information finns på KI:s kurser och ansökning och aktuella kurser hittar du i KI:s Utbildningskatalog.

Kontakt

CACTUS