Skip to main content

Magisterexamen i arbetsterapi

Från vårtermin 2016 erbjuder KI en kombination av fristående kurser på avancerad nivå för att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi. Du kombinerar ämnesspecifika kurser med interprofessionella kurser som exempelviskurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (tillsammans med fysioterapi och omvårdnad). En magisterexamen kräver 60 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i ämnesspecifika kurser.

 

Här är två exempel på kombinationer av fristående kurser på halvfart. Om du väljer att börja dina studier under vårterminen kan det se ut så här:

 

Väljer du istället att börja på höstterminen kan upplägget vara följande:

 

Sektionen för arbetsterapi ger fortlöpande ämnesspecifika kurser på magisternivå avancerad nivå) att inkludera som en del i en magisterexamen i arbetsterapi

Sektionens lärare håller i interprofessionella kurser på avancerad nivå (ej ämnesspecifika) som kan inkluderas som en del av magisterexamen, till exempel:

Det finns också möjlighet att inkludera kurser som ges av andra sektioner i en magisterexamen. Här är några exempel:

Mer information finns på KI:s kurser och ansökning och aktuella kurser hittar du i KI:s Utbildningskatalog. För mer information om magisterfrågor i ämnet arbetsterapi, kontakta Ann-Helen Patomella ann-helen.patomella@ki.se