Information om nästa handledaråterträff den 5 december 2023

Hur tränas studenterna i kliniska färdigheter under sin utbildning?
Vi ger några konkreta exempel hur kliniska färdigheter bedöms på några stationer på så kallade OSCE inom läkarprogrammet.
Vi presenterar också ett nytt kompendium under bearbetning för hela läkarprogrammet i klinisk färdighetsträning.
Diplomutdelning till vårdcentraler för utmärkt handledning 2023.

Välkomna till handledaråterträff!

Datum 2023-12-05 kl. 14:00-17:00

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14

 

Program

14:00-14:45    
VÄLKOMNA!
Summering av terminen Helena Salminen
Diplomutdelning till vårdcentraler med utmärkt handledning    

14:45 – 15:15  
JULFIKA

15:15 – 16:50  
Workshop ”Kliniska färdigheter”  - exempel på vad som tränas, bedömning  och återkoppling till student. Presentation av ett nytt kompendium på gång i kliniska färdigheter för hela läkarprogrammet    
            
16:50              
Avrundning och God Jul!


Varmt välkomna önskar Helena Salminen och adjunkterna!
 

Anmälan här senaste den 21:a november: 

https://survey.ki.se/Survey/36568

MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2023-10-09