Forskningsområdet neurobiologi vid NVS

NVS ansvarar för en tredjedel av KI:s kliniskt neurovetenskapliga forskning med tonvikt på demenssjukdomar och intellektuell svikt av andra orsaker.

Tidigare studier har visat att inte alla människor med nedsatt kognitiv förmåga utvecklar demens, en tredjedel uppvisar till och med förbättrade kognitiva funktioner ett antal år senare. Studier visar också att man kan se tecken på demenssjukdom redan 20 till 30 år innan första symtom, och att de som lyckats sämre i kognitiva test löper större risk att senare utveckla demens.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt vid institutionen inom området neurobiologi är till exempel inriktade på demens/Alzheimers sjukdom, hjärnavbildande tekniker (imaging)/diagnostik, nedsatt kognitiv förmåga, reglering av kroppsvikt eller skadade nervceller. Pågående forskningsprojekt beskrivs under respektive avdelnings hemsida.

Se en föreläsning om demens och hjärnans åldrande med professor Laura Fratiglioni, avdelningen för Aging Research Center (ARC).

Annika Clemes
2024-07-02