Statistik

Statistiken som presenteras på NASP:s webbsida grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister och patientregistret. Data från databaserna bearbetas vidare av NASP.