Statistik

Statistiken som presenteras på NASP:s webbsida grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister, patientregistret samt WHO Mortality Database. Data från databaserna bearbetas vidare av NASP.