Självmordsförsök i Sverige

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i hela Sverige.

Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Antal självmordsförsök

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2021 (endast slutenvård)
 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 60 523 1086 710 481 2860 38%
Kvinnor 315 1582 1404 861 558 4720 62%
Båda könen 375 2105 2490 1571 1039 7580 100%
Båda könen under föregående år (2020) 264 2058 2561 1724 1106 7713 100%

13% av det totala antalet självmordsförsök år 2021 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020 (endast slutenvård)
 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 58 626 1083 770 514 3051 40%
Kvinnor 206 1432 1478 945 592 4662 60%
Båda könen 264 2058 2561 1724 1106 7713 100%
Båda könen under föregående år (2019) 247 2028 2670 1748 1103 7796 100%

13% av det totala antalet självmordsförsök år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Självmordsförsökstal över tid

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2021. 

Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2021
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 158,1 164,3 100,1 62,0 124,2
1988 148,1 152,2 95,4 60,1 116,5
1989 161,3 150,4 93,5 63,7 118,2
1990 142,6 139,7 88,8 62,4 109,6
1991 138,0 133,5 86,4 64,2 106,2
1992 140,0 130,7 83,7 63,0 104,3
1993 144,5 133,3 87,8 64,3 107,1
1994 161,1 141,7 93,8 66,7 114,6
1995 166,7 146,5 101,0 70,4 119,9
1996 172,6 142,0 96,0 64,5 116,2
1997 125,0 102,9 64,2 44,5 81,9
1998 142,0 103,9 68,6 42,7 85,5
1999 167,2 111,1 71,4 46,9 93,2
2000 173,3 109,8 73,6 50,8 95,0
2001 193,2 122,4 84,9 53,6 106,2
2002 193,8 118,2 84,3 52,1 104,5
2003 198,5 118,7 83,6 49,7 104,7
2004 222,4 121,1 88,6 57,3 112,4
2005 227,4 133,4 95,0 58,5 119,7
2006 233,6 132,9 94,0 53,9 119,6
2007 250,2 134,1 95,5 56,4 123,8
2008 246,9 141,1 101,6 59,4 128,2
2009 229,6 136,8 96,9 51,3 120,7
2010 210,7 126,0 93,3 50,8 112,8
2011 218,6 127,4 94,5 52,2 114,7
2012 211,8 131,2 94,9 58,3 115,8
2013 191,4 119,0 89,4 50,6 105,0
2014 182,5 112,0 80,2 50,0 98,2
2015 177,6 111,4 79,6 50,8 96,9
2016 170,9 106,1 80,6 51,0 94,5
2017 174,8 104,4 74,7 48,0 91,8
2018 167,4 98,3 69,2 49,1 87,2
2019 175,4 97,5 69,0 53,4 88,8
2020 178,0 93,2 67,7 53,0 87,2
2021 180,0 90,0 61,5 49,1 83,6
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Män

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2021. 

Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2021
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 106,5 153,5 91,4 61,5 111,1
1988 102,5 140,3 82,2 55,4 101,8
1989 111,5 135,0 83,7 62,5 103,1
1990 98,6 124,8 76,7 61,7 95,0
1991 91,8 122,0 74,3 63,7 92,4
1992 94,0 119,5 73,1 57,9 90,3
1993 91,5 118,5 78,7 63,2 92,1
1994 102,1 128,5 85,9 65,1 99,7
1995 101,1 124,2 90,8 68,2 100,1
1996 104,9 123,0 85,0 62,6 97,3
1997 70,9 89,2 56,1 45,4 68,0
1998 79,8 84,4 56,3 43,2 67,3
1999 99,4 92,3 61,1 45,7 74,9
2000 105,1 88,0 59,8 48,4 74,2
2001 112,9 96,3 71,3 55,2 83,2
2002 106,2 93,9 76,1 53,0 82,6
2003 100,6 93,0 70,9 49,8 79,2
2004 125,1 96,8 76,7 61,3 88,1
2005 126,3 111,0 86,0 65,2 96,8
2006 130,6 107,3 84,7 56,7 94,4
2007 145,5 110,2 86,0 56,3 98,1
2008 143,8 116,6 95,8 63,7 104,4
2009 143,2 113,2 88,6 53,1 98,7
2010 132,7 107,3 85,0 49,7 93,0
2011 141,8 112,3 85,4 48,0 95,4
2012 134,9 112,1 83,7 60,9 96,2
2013 115,6 101,4 82,4 54,0 87,6
2014 112,2 91,8 72,6 48,5 79,6
2015 107,0 99,6 71,2 50,7 81,2
2016 97,3 90,9 70,1 51,0 76,7
2017 94,6 87,5 64,4 47,6 72,6
2018 97,4 84,1 59,8 47,6 70,5
2019 102,0 79,5 60,3 53,8 71,1
2020 103,4 76,8 59,8 52,8 70,0
2021 85,5 76,4 54,9 48,6 64,9
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2021. 

Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2021
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 212,6 175,6 108,6 62,3 136,8
1988 195,7 164,8 108,6 63,6 130,5
1989 213,8 166,6 103,1 64,5 132,6
1990 188,2 155,4 101,1 62,9 123,5
1991 186,2 145,7 98,3 64,7 119,4
1992 187,7 142,5 94,5 66,9 117,7
1993 199,9 148,9 96,9 65,1 121,5
1994 223,1 155,3 101,9 67,9 128,8
1995 235,4 169,9 111,1 72,0 139,0
1996 243,2 161,5 107,5 65,9 134,3
1997 181,7 117,1 72,5 43,6 95,2
1998 206,5 124,3 80,9 42,4 103,0
1999 238,4 130,6 81,7 47,9 110,7
2000 245,1 132,3 87,7 52,6 115,0
2001 277,4 149,5 98,8 52,4 128,4
2002 285,5 143,5 92,7 51,3 125,7
2003 301,1 145,5 96,3 49,6 129,5
2004 324,5 146,2 100,5 54,3 135,9
2005 333,5 156,5 104,2 53,3 141,9
2006 342,1 159,5 103,5 51,8 144,0
2007 360,7 158,9 105,2 56,4 148,9
2008 355,5 166,6 107,6 55,9 151,4
2009 320,4 161,2 105,2 50,1 142,3
2010 292,6 145,5 101,6 51,8 132,3
2011 299,4 143,3 103,7 55,7 133,6
2012 292,8 151,0 106,3 56,1 135,2
2013 271,6 137,1 96,4 47,7 122,0
2014 257,3 133,0 88,0 51,3 116,6
2015 253,1 123,9 88,1 50,8 112,5
2016 250,5 122,0 91,2 51,2 112,1
2017 262,1 122,2 85,2 48,3 110,9
2018 244,2 113,3 78,8 50,5 104,0
2019 256,2 116,5 77,8 53,1 106,7
2020 260,1 110,3 75,8 53,1 104,5
2021 283,8 104,1 68,1 49,4 102,5
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2021). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se