Självmordsförsök i Sverige

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i hela Sverige. Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Antal självmordsförsök

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2019

 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 55 617 1116 772 516 3076 39%
Kvinnor 190 1411 1554 974 585 4714 61%
Båda könen 245 2028 2670 1746 1101 7790 100%

12 % av det totala antalet självmordsförsök utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2018

 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 50 590 1166 758 450 3014 40%
Kvinnor 161 1346 1494 979 550 4530 60%
Båda könen 211 1936 2660 1737 1000 7544 100%

12 % av det totala antalet självmordsförsök utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Självmordsförsökstal över tid

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2019. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 158,1 164,3 100,1 62 124,2
1988 148,1 152,2 95,4 60,1 116,5
1989 161,3 150,4 93,5 63,7 118,2
1990 142,6 139,7 88,8 62,4 109,6
1991 138 133,5 86,4 64,2 106,2
1992 140 130,7 83,7 63 104,3
1993 144,5 133,3 87,8 64,3 107,1
1994 161,1 141,7 93,8 66,7 114,6
1995 166,7 146,5 101 70,4 119,9
1996 172,6 142 96 64,5 116,2
1997 125 102,9 64,2 44,5 81,9
1998 142 103,9 68,6 42,7 85,5
1999 167,2 111,1 71,4 46,9 93,2
2000 173,3 109,8 73,6 50,8 95
2001 193,2 122,4 84,9 53,6 106,2
2002 193,8 118,2 84,3 52,1 104,5
2003 198,5 118,7 83,6 49,7 104,7
2004 222,4 121,1 88,6 57,3 112,4
2005 227,4 133,4 95 58,5 119,7
2006 233,6 132,9 94 53,9 119,6
2007 250,2 134,1 95,5 56,4 123,8
2008 246,9 141,1 101,6 59,4 128,2
2009 229,6 136,8 96,9 51,3 120,7
2010 210,7 126 93,3 50,8 112,8
2011 218,6 127,4 94,5 52,2 114,7
2012 211,8 131,2 94,9 58,3 115,8
2013 191,4 119 89,4 50,6 105
2014 182,5 112 80,2 50 98,2
2015 178,7 111,6 79,7 50,8 97,2
2016 171,4 106,3 80,2 51,3 94,6
2017 175,5 104,5 74,8 48 91,9
2018 167,3 98,2 69,2 49,1 87,2
2019 175,4 97,5 68,9 53,3 88,8
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Foto: Bianca Blazevska

Män

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2019. Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.

 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 106,5 153,5 91,4 61,5 111,1
1988 102,5 140,3 82,2 55,4 101,8
1989 111,5 135 83,7 62,5 103,1
1990 98,6 124,8 76,7 61,7 95
1991 91,8 122 74,3 63,7 92,4
1992 94 119,5 73,1 57,9 90,3
1993 91,5 118,5 78,7 63,2 92,1
1994 102,1 128,5 85,9 65,1 99,7
1995 101,1 124,2 90,8 68,2 100,1
1996 104,9 123 85 62,6 97,3
1997 70,9 89,2 56,1 45,4 68
1998 79,8 84,4 56,3 43,2 67,3
1999 99,4 92,3 61,1 45,7 74,9
2000 105,1 88 59,8 48,4 74,2
2001 112,9 96,3 71,3 55,2 83,2
2002 106,2 93,9 76,1 53 82,6
2003 100,6 93 70,9 49,8 79,2
2004 125,1 96,8 76,7 61,3 88,1
2005 126,3 111 86 65,2 96,8
2006 130,6 107,3 84,7 56,7 94,4
2007 145,5 110,2 86 56,3 98,1
2008 143,8 116,6 95,8 63,7 104,4
2009 143,2 113,2 88,6 53,1 98,7
2010 132,7 107,3 85 49,7 93,0
2011 141,8 112,3 85,4 48 95,4
2012 134,9 112,1 83,7 60,9 96,2
2013 115,6 101,4 82,4 54 87,6
2014 112,2 91,8 72,6 48,5 79,6
2015 107,7 99,8 71,2 50,8 81,4
2016 97,9 91,2 70 51,2 76,9
2017 95 87,4 64,4 47,6 72,7
2018 97,5 84 59,8 47,6 70,4
2019 101,7 79,5 60,3 53,7 71,0
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2019. Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2019
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 212,6 175,6 108,6 62,3 136,8
1988 195,7 164,8 108,6 63,6 130,5
1989 213,8 166,6 103,1 64,5 132,6
1990 188,2 155,4 101,1 62,9 123,5
1991 186,2 145,7 98,3 64,7 119,4
1992 187,7 142,5 94,5 66,9 117,7
1993 199,9 148,9 96,9 65,1 121,5
1994 223,1 155,3 101,9 67,9 128,8
1995 235,4 169,9 111,1 72 139
1996 243,2 161,5 107,5 65,9 134,3
1997 181,7 117,1 72,5 43,6 95,2
1998 206,5 124,3 80,9 42,4 103
1999 238,4 130,6 81,7 47,9 110,7
2000 245,1 132,3 87,7 52,6 115
2001 277,4 149,5 98,8 52,4 128,4
2002 285,5 143,5 92,7 51,3 125,7
2003 301,1 145,5 96,3 49,6 129,5
2004 324,5 146,2 100,5 54,3 135,9
2005 333,5 156,5 104,2 53,3 141,9
2006 342,1 159,5 103,5 51,8 144
2007 360,7 158,9 105,2 56,4 148,9
2008 355,5 166,6 107,6 55,9 151,4
2009 320,4 161,2 105,2 50,1 142,3
2010 292,6 145,5 101,6 51,8 132,3
2011 299,4 143,3 103,7 55,7 133,6
2012 292,8 151 106,3 56,1 135,2
2013 271,6 137,1 96,4 47,7 122
2014 257,3 133 88 51,3 116,6
2015 254,7 124 88,4 50,8 112,9
2016 250,8 122,2 90,7 51,4 112,2
2017 263,2 122,4 85,4 48,4 111,2
2018 243,8 113,2 78,8 50,5 103,9
2019 256,6 116,4 77,7 53 106,7
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige (1987-2019). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Foto: Bianca Blazevska

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se