Självmordsförsök i Sverige

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i hela Sverige. Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Tabell: Självmordsförsökstal i Sverige 1987 - 2018

Nedan presenteras självmordsförsökstal/antal (säkra och osäkra) i Sverige, båda könen. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år 15+ år
1987 158,1 164,3 100,1 62 124,2
1988 148,1 152,2 95,4 60,1 116,5
1989 161,3 150,4 93,5 63,7 118,2
1990 142,6 139,7 88,8 62,4 109,6
1991 138 133,5 86,4 64,2 106,2
1992 140 130,7 83,7 63 104,3
1993 144,5 133,3 87,8 64,3 107,1
1994 161,1 141,7 93,8 66,7 114,6
1995 166,7 146,5 101 70,4 119,9
1996 172,6 142 96 64,5 116,2
1997 125 102,9 64,2 44,5 81,9
1998 142 103,9 68,6 42,7 85,5
1999 167,2 111,1 71,4 46,9 93,2
2000 173,3 109,8 73,6 50,8 95
2001 193,2 122,4 84,9 53,6 106,2
2002 193,8 118,2 84,3 52,1 104,5
2003 198,5 118,7 83,6 49,7 104,7
2004 222,4 121,1 88,6 57,3 112,4
2005 227,4 133,4 95 58,5 119,7
2006 233,6 132,9 94 53,9 119,6
2007 250,2 134,1 95,5 56,4 123,8
2008 246,9 141,1 101,6 59,4 128,2
2009 229,6 136,8 96,9 51,3 120,7
2010 210,7 126 93,3 50,8 112,8
2011 218,6 127,4 94,5 52,2 114,7
2012 211,8 131,2 94,9 58,3 115,8
2013 191,4 119 89,4 50,6 105
2014 182,5 112 80,2 50 98,2
2015 178,7 111,6 79,7 50,8 97,2
2016 171,6 106,5 80,3 51,3 94,7
2017 175,7 104,6 74,9 48,1 92
2018 167,5 98,3 69,2 49,1 87,2

Graf: Självmordsförsökstal i Sverige 1987 - 2018

Graph Suicide Attempt Rates in Sweden 1987 - 2018
Säkra och osäkra självmordsförsök i Sverige, antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se