Självmordsförsök i Stockholms län

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län. Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Tabell: Självmorsförsökstal i Stockholms län 1987 - 2018

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) i Stockholms län båda könen. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) i Stockholms län båda könen. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år+  15+ år
1987 170,5 182,1 123,9 88,1 147,8
1988 167,3 159,1 109,9 88,6 134,7
1989 157,4 160,2 111,8 84,1 132,8
1990 160 140,5 102,4 84,2 122,9
1991 157,9 142,4 102,7 84,5 123,2
1992 173,6 147,1 90,4 81,2 123,1
1993 177,4 144,1 104,9 97,6 129,3
1994 188,3 145,8 99 90,8 128,6
1995 179,8 157,9 108,9 93,1 134,9
1996 198,9 150,4 113,9 90,6 135,7
1997 159,9 109,6 84,6 73,4 102,7
1998 152,2 103,1 78,1 56,7 94,1
1999 165,4 99,6 76,5 54,9 93,7
2000 173,6 100,9 80,2 64,2 98,1
2001 182,3 117,3 100,9 69 112,8
2002 177,8 110,3 83,6 67,1 103,8
2003 178,4 114,8 84,3 59 104,6
2004 182,2 103,9 92,3 70,9 105,5
2005 191,2 115,7 85,8 72,5 109,7
2006 201 115,4 91,9 62,9 111,5
2007 218,9 117,5 91,6 69,3 116,3
2008 223,3 119,2 96,5 70 119,4
2009 200,8 124 98,8 61 116,8
2010 194,4 109,3 97,9 63,8 110,6
2011 191,8 104,4 93 57,3 105,5
2012 194,6 103,9 85,5 61,7 104,1
2013 209,1 95 95,2 59,1 104,8
2014 166,9 90,1 84,4 53,9 92,4
2015 153,8 86,9 67,4 65,6 86,3
2016 154,1 81,2 73 59,7 84,6
2017 145,1 77,6 65,9 58,5 79,5
2018 134,7 75,7 62,3 60,7 76,7

Graf: Självmordsförsökstal i Stockholms län 1987 - 2018

Graph Suicide Attempt Rates in Stockholm 1987 - 2018
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län, antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se