Självmordsförsök i Stockholms län

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län.

Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Antal självmordsförsök

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2020

 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 9 90 187 156 98 540 38%
Kvinnor 33 249 277 191 121 871 62%
Båda könen 42 339 464 347 219 1411 100%
Båda könen under föregående år (2019) 35 327 512 370 227 1471 100%

14% av det totala antalet självmordsförsök år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2019

 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 7 81 195 159 104 546 37%
Kvinnor 28 246 317 211 123 925 63%
Båda könen 35 327 512 370 227 1471 100%
Båda könen under föregående år (2018) 50 343 535 357 226 1511 100%

12% av det totala antalet självmordsförsök utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Självmordsförsökstal över tid 

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor i Stockholms län, per åldersgrupp, 1987-2020. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 170,5 182,1 123,9 88,1 147,8
1988 167,3 159,1 109,9 88,6 134,7
1989 157,4 160,2 111,8 84,1 132,8
1990 160 140,5 102,4 84,2 122,9
1991 157,9 142,4 102,7 84,5 123,2
1992 173,6 147,1 90,4 81,2 123,1
1993 177,4 144,1 104,9 97,6 129,3
1994 188,3 145,8 99 90,8 128,6
1995 179,8 157,9 108,9 93,1 134,9
1996 198,9 150,4 113,9 90,6 135,7
1997 159,9 109,6 84,6 73,4 102,7
1998 152,2 103,1 78,1 56,7 94,1
1999 165,4 99,6 76,5 54,9 93,7
2000 173,6 100,9 80,2 64,2 98,1
2001 182,3 117,3 100,9 69 112,8
2002 177,8 110,3 83,6 67,1 103,8
2003 178,4 114,8 84,3 59 104,6
2004 182,2 103,9 92,3 70,9 105,5
2005 191,2 115,7 85,8 72,5 109,7
2006 201 115,4 91,9 62,9 111,5
2007 218,9 117,5 91,6 69,3 116,3
2008 223,3 119,2 96,5 70 119,4
2009 200,8 124 98,8 61 116,8
2010 194,4 109,3 97,9 63,8 110,6
2011 191,8 104,4 93 57,3 105,5
2012 194,6 103,9 85,5 61,7 104,1
2013 209,1 95 95,2 59,1 104,8
2014 166,9 90,1 84,4 53,9 92,4
2015 153,8 86,9 67,4 65,6 86,3
2016 154,1 81,2 73,2 59,7 84,6
2017 144,7 77,5 65,9 58,8 79,4
2018 134 75,7 62,5 60,7 76,7
2019 127,1 71,5 63,5 59,8 74,1
2020 131,5 64,5 58,7 57,0 70,1
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (1987-2020). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (1987-2020). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde. Foto: Bianca Blazevska

Män

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män i Stockholms län, per åldersgrupp, 2001-2020. Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.

 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
2001 87,9 87,5 83,5 60,1 82,4
2002 86 82,4 72,3 67,1 77,5
2003 69,8 83 68 57 72,6
2004 84,1 73,6 71,1 71,6 74,0
2005 99,1 86,6 75 75,8 83,1
2006 103,8 75,4 74,9 54,7 76,4
2007 114,4 79,6 77,9 62,2 81,9
2008 118 91,7 88,3 69,5 91,3
2009 95,6 96,2 86,2 61,7 87,6
2010 103,6 84,4 82 55,4 82,0
2011 107,6 83 79,6 49,6 80,3
2012 106,6 84,3 73,4 56,1 79,7
2013 110,9 82,1 81,2 60,3 82,5
2014 81,5 63,5 70,5 37,2 63,7
2015 89 70 54,7 61,7 66,6
2016 70,2 61,3 56 58,5 60,5
2017 74,8 57,8 50,3 51,6 56,8
2018 67,4 55,7 52,1 63 57,5
2019 60,8 53,5 54,2 60,5 55,9
2020 67,6 51,1 52,4 56,2 54,7
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2020). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2020). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 2001-2020. Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.

 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
2001 276,9 147,4 118,2 75,1 141,4
2002 270,2 138,5 95 66,9 128,6
2003 288,3 146,9 100,7 60,3 134,7
2004 281,8 134,4 113,4 70,4 135,3
2005 284,9 144,9 96,5 70,1 134,9
2006 300,3 155,8 108,8 68,8 144,9
2007 325,8 156 105,3 74,6 149,3
2008 331,2 147,2 104,7 70,4 146,2
2009 308,9 152,1 111,4 60,5 144,9
2010 287,7 134,6 113,8 70,4 138,1
2011 278,5 126,3 106,7 63,4 129,9
2012 284,8 123,9 97,7 66,1 127,6
2013 310,2 108,1 109,2 58,1 126,6
2014 255,1 117,2 98,4 67,3 120,3
2015 221,3 104 80,4 68,8 105,6
2016 242 101,5 90,5 60,7 108,3
2017 218,7 97,8 81,7 64,7 101,8
2018 205,3 96,2 73,1 58,8 95,5
2019 198,1 89,9 73 59,3 92,2
2020 199,9 78,3 65,3 57,7 85,5
Graf som visar Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2020). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2020). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde. Foto: Bianca Blazevska

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se