Självmordsförsök i Stockholms län

På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län.

Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.

Antal självmordsförsök

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2021 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2021 (endast slutenvård)
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 8 76 207 129 91 511 35%
Kvinnor 74 317 248 178 120 937 65%
Båda könen 82 393 455 307 211 1448 100%
Båda könen under förgående år (2020) 42 339 464 349 218 1412 100%

13% av det totala antalet självmordsförsök år 2021 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2020 (endast slutenvård)

Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2020 (endast slutenvård)
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 9 90 187 157 97 540 38%
Kvinnor 33 249 277 192 121 872 62%
Båda könen 42 339 464 349 218 1412 100%
Båda könen under förgående år (2019) 35 325 511 370 227 1468 100%

14% av det totala antalet självmordsförsök 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")

Självmordsförsökstal över tid 

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor i Stockholms län, per åldersgrupp, 1987-2021. 

Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor i Stockholms län, per åldersgrupp, 1987-2021. 
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1987 170,5 182,1 123,9 88,1 147,8
1988 167,3 159,1 109,9 88,6 134,7
1989 157,4 160,2 111,8 84,1 132,8
1990 160,0 140,5 102,4 84,2 122,9
1991 157,9 142,4 102,7 84,5 123,2
1992 173,6 147,1 90,4 81,2 123,1
1993 177,4 144,1 104,9 97,6 129,3
1994 188,3 145,8 99,0 90,8 128,6
1995 179,8 157,9 108,9 93,1 134,9
1996 198,9 150,4 113,9 90,6 135,7
1997 159,9 109,6 84,6 73,4 102,7
1998 152,2 103,1 78,1 56,7 94,1
1999 165,4 99,6 76,5 54,9 93,7
2000 173,6 100,9 80,2 64,2 98,1
2001 182,3 117,3 100,9 69,0 112,8
2002 177,8 110,3 83,6 67,1 103,8
2003 178,4 114,8 84,3 59,0 104,6
2004 182,2 103,9 92,3 70,9 105,5
2005 191,2 115,7 85,8 72,5 109,7
2006 201,0 115,4 91,9 62,9 111,5
2007 218,9 117,5 91,6 69,3 116,3
2008 223,3 119,2 96,5 70,0 119,4
2009 200,8 124,0 98,8 61,0 116,8
2010 194,4 109,3 97,9 63,8 110,6
2011 191,8 104,4 93,0 57,3 105,5
2012 194,6 103,9 85,5 61,7 104,1
2013 209,1 95,0 95,2 59,1 104,8
2014 166,9 90,1 84,4 53,9 92,4
2015 151,8 86,8 67,4 65,6 86,0
2016 153,3 81,0 73,5 59,7 84,6
2017 143,5 77,5 66,1 58,5 79,3
2018 134,3 75,5 62,5 60,7 76,7
2019 126,3 71,3 63,5 59,8 74,0
2020 131,5 64,5 59,1 56,8 70,2
2021 149,9 62,8 51,5 53,8 69,2
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (1987-2021). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (1987-2021). Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Män

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män i Stockholms län, per åldersgrupp, 2001-2021. 

Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män i Stockholms län, per åldersgrupp, 2001-2021. 
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
2001 87,9 87,5 83,5 60,1 82,4
2002 86,0 82,4 72,3 67,1 77,5
2003 69,8 83,0 68,0 57,0 72,6
2004 84,1 73,6 71,1 71,6 74,0
2005 99,1 86,6 75,0 75,8 83,1
2006 103,8 75,4 74,9 54,7 76,4
2007 114,4 79,6 77,9 62,2 81,9
2008 118,0 91,7 88,3 69,5 91,3
2009 95,6 96,2 86,2 61,7 87,6
2010 103,6 84,4 82,0 55,4 82,0
2011 107,6 83,0 79,6 49,6 80,3
2012 106,6 84,3 73,4 56,1 79,7
2013 110,9 82,1 81,2 60,3 82,5
2014 81,5 63,5 70,5 37,2 63,7
2015 88,2 69,7 54,7 61,7 66,4
2016 69,5 61,3 56,4 58,5 60,5
2017 74,1 58,1 50,6 51,6 56,9
2018 68,1 55,7 52,1 63,0 57,6
2019 60,1 53,5 54,2 60,5 55,8
2020 67,6 51,1 52,8 55,6 54,7
2021 56 56,2 42,8 51,1 51,2
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2021). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2021). Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 2001-2021. 

Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 2001-2021. 
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
2001 276,9 147,4 118,2 75,1 141,4
2002 270,2 138,5 95,0 66,9 128,6
2003 288,3 146,9 100,7 60,3 134,7
2004 281,8 134,4 113,4 70,4 135,3
2005 284,9 144,9 96,5 70,1 134,9
2006 300,3 155,8 108,8 68,8 144,9
2007 325,8 156,0 105,3 74,6 149,3
2008 331,2 147,2 104,7 70,4 146,2
2009 308,9 152,1 111,4 60,5 144,9
2010 287,7 134,6 113,8 70,4 138,1
2011 278,5 126,3 106,7 63,4 129,9
2012 284,8 123,9 97,7 66,1 127,6
2013 310,2 108,1 109,2 58,1 126,6
2014 255,1 117,2 98,4 67,3 120,3
2015 218,1 104,0 80,4 68,8 105,1
2016 241,2 101,2 90,9 60,7 108,2
2017 217,1 97,5 81,7 64,2 101,4
2018 205,3 95,9 73,1 58,8 95,4
2019 197,3 89,6 73,0 59,3 92,0
2020 199,9 78,3 65,6 57,7 85,6
2021 250,9 69,6 60,2 56,3 87,0
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2021). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärde.
Säkra och osäkra självmordsförsök i Stockholms län (2001-2021). Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se