Självmord i Stockholms län

Antal självmord

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2021

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2021
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 1 18 68 74 39 200 68%
Kvinnor 3 7 30 31 22 93 32%
Båda könen 4 25 98 105 61 293 100%
Båda könen under förgående år (2020) 3 39 98 107 69 316 100%

28% av det totala antalet självmord år 2021 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2020

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2020
Kön 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Könsfördelning (% i alla åldrar)
Män 2 31 64 70 37 204 65%
Kvinnor 1 8 34 37 32 112 35%
Båda könen 3 39 98 107 69 316 100%
Båda könen under förgående år (2019) 2 31 106 116 73 328 100%

27% av det totala antalet självmord år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Självmordstal i Stockholms län

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 invånare, båda könen.

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 invånare, båda könen.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 20,4 40,3 51,5 42,9 40,4
1981 16,3 29,0 47,1 42,2 34,0
1982 15,2 31,1 47,6 42,5 34,7
1983 13,7 37,5 43,9 43,1 36,1
1984 15,1 41,9 39,6 35,1 35,5
1985 12,2 32,7 43,0 42,4 33,6
1986 20,4 29,8 33,8 36,4 30,4
1987 13,6 34,2 41,6 34,2 32,5
1988 16,7 31,2 36,7 40,5 31,9
1989 24,0 30,7 34,1 38,1 31,9
1990 16,7 27,0 40,5 42,5 31,8
1991 15,7 28,3 37,0 41,9 31,2
1992 16,1 26,1 36,0 38,3 29,6
1993 15,5 19,4 37,1 35,5 26,8
1994 10,7 20,8 29,4 31,9 23,9
1995 7,3 22,0 31,2 29,9 24,0
1996 12,3 17,0 25,6 25,2 20,4
1997 13,9 19,1 24,5 26,9 21,4
1998 8,0 19,9 31,1 28,9 23,2
1999 12,0 18,2 22,5 26,6 20,2
2000 11,0 16,5 22,1 26,7 19,2
2001 9,9 16,9 25,8 29,3 20,8
2002 15,3 17,7 27,8 22,7 21,3
2003 10,2 17,7 26,8 23,8 20,5
2004 10,9 16,0 21,8 24,4 18,5
2005 8,4 14,7 24,5 31,7 19,8
2006 11,7 17,2 26,3 25,0 20,5
2007 9,1 14,4 25,0 27,4 19,1
2008 11,2 12,8 25,0 20,6 17,6
2009 9,7 12,8 26,1 23,7 18,3
2010 14,5 12,4 24,4 21,5 18,0
2011 7,8 15,1 22,7 23,7 17,9
2012 11,6 14,1 28,3 24,2 19,8
2013 17,8 15,3 25,8 27,1 21,0
2014 9,7 16,6 23,0 20,2 18,2
2015 13,8 15,5 24,7 22,7 19,4
2016 10,3 13,9 19,1 21,4 16,4
2017 11,4 13,8 20,7 21,3 17,0
2018 11,0 18,4 21,2 20,9 18,7
2019 12,1 14,9 20,1 19,4 17,0
2020 15,1 13,7 18,2 18,1 16,1
2021 9,6 13,6 17,7 15,7 14,7
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 invånare. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 invånare. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Män

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 män.

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 män.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 23,7 52,8 71,0 65,1 54,4
1981 23,3 39,0 60,3 54,8 44,3
1982 21,2 41,7 60,5 58,5 45,5
1983 14,7 50,4 57,5 60,9 47,5
1984 16,6 58,6 54,1 49,9 48,7
1985 17,3 43,1 52,9 51,9 42,4
1986 32,4 41,8 43,1 54,7 42,4
1987 23,2 42,3 54,8 43,3 42,3
1988 28,5 40,7 44,1 60,1 42,5
1989 35,9 42,2 45,2 52,2 43,5
1990 26,4 37,2 55,2 68,5 45,1
1991 27,9 36,0 42,7 57,2 39,8
1992 20,7 37,0 42,1 58,0 39,1
1993 16,5 25,9 47,2 49,0 34,2
1994 16,6 28,8 37,0 43,9 31,7
1995 9,8 29,0 39,9 36,4 30,5
1996 11,8 23,0 31,6 40,6 26,6
1997 14,9 27,0 29,3 47,5 29,0
1998 9,0 30,5 40,9 38,7 31,8
1999 16,0 22,5 25,8 40,6 25,3
2000 17,0 22,5 29,0 39,5 26,2
2001 16,9 27,7 31,6 30,6 27,8
2002 19,6 23,5 39,9 36,1 29,9
2003 14,5 24,9 33,7 35,7 27,8
2004 13,2 22,6 31,2 38,0 26,2
2005 12,9 20,5 33,0 47,3 27,3
2006 14,2 23,0 35,2 41,0 28,2
2007 10,2 18,1 34,0 41,6 25,4
2008 14,8 16,5 34,5 29,2 23,7
2009 11,1 19,3 33,3 36,0 24,9
2010 20,9 17,5 30,4 32,1 24,3
2011 10,0 19,8 27,3 30,1 22,2
2012 13,7 21,1 33,9 38,1 26,7
2013 16,8 22,6 34,2 34,1 27,2
2014 13,8 23,7 26,1 29,1 23,9
2015 15,4 20,0 35,4 34,1 26,4
2016 13,9 19,3 27,0 28,3 22,5
2017 13,8 19,2 26,5 28,9 22,4
2018 14,4 25,9 29,5 24,6 25,1
2019 13,6 16,6 25,1 27,6 20,7
2020 23,3 17,5 23,7 21,4 20,9
2021 13,4 18,5 24,7 22,1 20,4
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 kvinnor.

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021), antal per 100 000 kvinnor.
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 17,0 27,5 33,2 28,9 27,6
1981 9,3 18,6 34,7 34,3 24,6
1982 9,2 20,0 35,5 32,4 24,9
1983 12,7 24,3 31,0 31,9 25,7
1984 13,6 24,8 25,8 25,8 23,4
1985 7,1 22,1 33,5 36,3 25,5
1986 8,7 17,4 24,9 24,8 19,4
1987 4,3 25,9 28,9 28,3 23,6
1988 5,2 21,4 29,6 28,0 22,2
1989 12,3 19,1 23,3 29,1 21,2
1990 7,2 16,7 26,0 25,6 19,6
1991 3,7 20,6 31,3 31,9 23,3
1992 11,3 15,1 29,9 25,5 20,8
1993 14,4 12,7 27,1 26,7 20,0
1994 4,9 12,7 22,0 24,1 16,6
1995 4,9 14,9 22,6 25,6 18,0
1996 12,8 10,9 19,7 15,2 14,6
1997 12,9 11,1 19,9 13,4 14,3
1998 7,0 9,1 21,4 22,4 15,1
1999 8,0 13,9 19,2 17,3 15,4
2000 5,0 10,5 15,3 18,1 12,7
2001 3,0 5,9 19,9 28,5 14,2
2002 10,8 11,7 15,7 13,6 13,2
2003 5,9 10,3 19,8 15,6 13,6
2004 8,6 9,3 12,4 14,9 11,2
2005 3,7 8,9 16,0 20,7 12,7
2006 9,1 11,3 17,5 13,5 13,3
2007 7,9 10,8 16,1 17,1 13,2
2008 7,6 9,0 15,6 14,3 11,8
2009 8,2 6,3 19,0 14,5 12,0
2010 8,0 7,2 18,4 13,5 11,9
2011 5,5 10,4 18,2 18,8 13,7
2012 9,4 7,0 22,7 13,3 13,2
2013 18,8 7,9 17,4 21,6 15,1
2014 5,5 9,3 19,9 13,2 12,7
2015 12,0 11,0 14,0 13,5 12,5
2016 6,5 8,4 11,1 15,8 10,5
2017 8,9 8,2 14,9 15,1 11,7
2018 7,3 10,7 12,8 17,8 12,4
2019 10,5 13,1 15,0 12,6 13,3
2020 6,4 9,6 12,7 15,4 11,4
2021 5,6 8,5 10,5 10,4 9,1
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 kvinnor. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2021). Antal per 100 000 kvinnor. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Metoder

Suicidmetoder (%) i Sverige och Stockholms län, 2015-2019. Säkra och osäkra diagnoser. Män och kvinnor, 15+ år.

Suicidmetoder i Sverige och Stockholms län (2015-2019). Säkra och osäkra diagnoser. 15+ år.
Suicidmetoder i Sverige och Stockholms län (2015-2019). Säkra och osäkra diagnoser. 15+ år. Foto: Bianca Blazevska

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2022-06-22] och har bearbetats av NASP. Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra självmord") samt Y10-34 (Skadehändelser med oklar avsikt; "osäkra självmord").

Statistik för åren innan 2021 (dvs 2020 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2022-06-22.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se