Självmord i Stockholms län

Antal självmord

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2019

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2019
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 2 18 60 72 47 199 61%
Kvinnor 0 13 46 43 26 128 39%
Båda könen 2 31 106 115 73 327 100%

30% av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Stockholms län, 2018
0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt i alla åldrar Totalt i alla åldrar (%)
Män 1 19 92 84 41 237 67%
Kvinnor 1 9 37 36 36 119 33%
Båda könen 2 28 129 120 77 356 100%

29 % av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord")

Självmordstal i Stockholms län

Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 invånare

Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 invånare
15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt 15+
1980 20,4 40,3 51,5 42,9 40,4
1981 16,3 29 47,1 42,2 34
1982 15,2 31,1 47,6 42,5 34,7
1983 13,7 37,5 43,9 43,1 36,1
1984 15,1 41,9 39,6 35,1 35,5
1985 12,2 32,7 43 42,4 33,6
1986 20,4 29,8 33,8 36,4 30,4
1987 13,6 34,2 41,6 34,2 32,5
1988 16,7 31,2 36,7 40,5 31,9
1989 24 30,7 34,1 38,1 31,9
1990 16,7 27 40,5 42,5 31,8
1991 15,7 28,3 37 41,9 31,2
1992 16,1 26,1 36 38,3 29,6
1993 15,5 19,4 37,1 35,5 26,8
1994 10,7 20,8 29,4 31,9 23,9
1995 7,3 22 31,2 29,9 24
1996 12,3 17 25,6 25,2 20,4
1997 13,9 19,1 24,5 26,9 21,4
1998 8 19,9 31,1 28,9 23,2
1999 12 18,2 22,5 26,6 20,2
2000 11 16,5 22,1 26,7 19,2
2001 9,9 16,9 25,8 29,3 20,8
2002 15,3 17,7 27,8 22,7 21,3
2003 10,2 17,7 26,8 23,8 20,5
2004 10,9 16 21,8 24,4 18,5
2005 8,4 14,7 24,5 31,7 19,8
2006 11,7 17,2 26,3 25 20,5
2007 9,1 14,4 25 27,4 19,1
2008 11,2 12,8 25 20,6 17,6
2009 9,7 12,8 26,1 23,7 18,3
2010 14,5 12,4 24,4 21,5 18
2011 7,8 15,1 22,7 23,7 17,9
2012 11,6 14,1 28,3 24,2 19,8
2013 17,8 15,3 25,8 27,1 21
2014 9,7 16,6 23 20,2 18,2
2015 13,8 15,5 24,7 22,7 19,4
2016 10,3 13,9 19,1 21,4 16,4
2017 11,4 13,7 20,7 21,3 16,9
2018 11 18,4 21,2 20,9 18,7
2019 12,1 14,9 19,9 19,4 16,9
Graf som visar äkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 invånare. Fem års glidande medelvärden
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 invånare. Fem års glidande medelvärden Foto: Bianca Blazevska

Män

Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 män

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019), antal per 100 000, män.
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 23,7 52,8 71,0 65,1 54,4
1981 23,3 39,0 60,3 54,8 44,3
1982 21,2 41,7 60,5 58,5 45,5
1983 14,7 50,4 57,5 60,9 47,5
1984 16,6 58,6 54,1 49,9 48,7
1985 17,3 43,1 52,9 51,9 42,4
1986 32,4 41,8 43,1 54,7 42,4
1987 23,2 42,3 54,8 43,3 42,3
1988 28,5 40,7 44,1 60,1 42,5
1989 35,9 42,2 45,2 52,2 43,5
1990 26,4 37,2 55,2 68,5 45,1
1991 27,9 36,0 42,7 57,2 39,8
1992 20,7 37,0 42,1 58,0 39,1
1993 16,5 25,9 47,2 49,0 34,2
1994 16,6 28,8 37,0 43,9 31,7
1995 9,8 29,0 39,9 36,4 30,5
1996 11,8 23,0 31,6 40,6 26,6
1997 14,9 27,0 29,3 47,5 29,0
1998 9,0 30,5 40,9 38,7 31,8
1999 16,0 22,5 25,8 40,6 25,3
2000 17,0 22,5 29,0 39,5 26,2
2001 16,9 27,7 31,6 30,6 27,8
2002 19,6 23,5 39,9 36,1 29,9
2003 14,5 24,9 33,7 35,7 27,8
2004 13,2 22,6 31,2 38,0 26,2
2005 12,9 20,5 33,0 47,3 27,3
2006 14,2 23,0 35,2 41,0 28,2
2007 10,2 18,1 34,0 41,6 25,4
2008 14,8 16,5 34,5 29,2 23,7
2009 11,1 19,3 33,3 36,0 24,9
2010 20,9 17,5 30,4 32,1 24,3
2011 10,0 19,8 27,3 30,1 22,2
2012 13,7 21,1 33,9 38,1 26,7
2013 16,8 22,6 34,2 34,1 27,2
2014 13,8 23,7 26,1 29,1 23,9
2015 15,4 20,0 35,4 34,1 26,4
2016 13,9 19,3 27,0 28,3 22,5
2017 13,8 19,2 26,5 28,9 22,4
2018 14,4 25,9 29,5 24,6 25,1
2019 13,6 16,6 24,8 27,6 20,6
Graf som visar säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Kvinnor

Säkra och osäkra självmord i Stockholms län, antal per 100 000 kvinnor

Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019), antal per 100 000, kvinnor.
 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt, 15+ år
1980 17,0 27,5 33,2 28,9 27,6
1981 9,3 18,6 34,7 34,3 24,6
1982 9,2 20,0 35,5 32,4 24,9
1983 12,7 24,3 31,0 31,9 25,7
1984 13,6 24,8 25,8 25,8 23,4
1985 7,1 22,1 33,5 36,3 25,5
1986 8,7 17,4 24,9 24,8 19,4
1987 4,3 25,9 28,9 28,3 23,6
1988 5,2 21,4 29,6 28,0 22,2
1989 12,3 19,1 23,3 29,1 21,2
1990 7,2 16,7 26,0 25,6 19,6
1991 3,7 20,6 31,3 31,9 23,3
1992 11,3 15,1 29,9 25,5 20,8
1993 14,4 12,7 27,1 26,7 20,0
1994 4,9 12,7 22,0 24,1 16,6
1995 4,9 14,9 22,6 25,6 18,0
1996 12,8 10,9 19,7 15,2 14,6
1997 12,9 11,1 19,9 13,4 14,3
1998 7,0 9,1 21,4 22,4 15,1
1999 8,0 13,9 19,2 17,3 15,4
2000 5,0 10,5 15,3 18,1 12,7
2001 3,0 5,9 19,9 28,5 14,2
2002 10,8 11,7 15,7 13,6 13,2
2003 5,9 10,3 19,8 15,6 13,6
2004 8,6 9,3 12,4 14,9 11,2
2005 3,7 8,9 16,0 20,7 12,7
2006 9,1 11,3 17,5 13,5 13,3
2007 7,9 10,8 16,1 17,1 13,2
2008 7,6 9,0 15,6 14,3 11,8
2009 8,2 6,3 19,0 14,5 12,0
2010 8,0 7,2 18,4 13,5 11,9
2011 5,5 10,4 18,2 18,8 13,7
2012 9,4 7,0 22,7 13,3 13,2
2013 18,8 7,9 17,4 21,6 15,1
2014 5,5 9,3 19,9 13,2 12,7
2015 12,0 11,0 14,0 13,5 12,5
2016 6,5 8,4 11,1 15,8 10,5
2017 8,9 8,2 14,9 15,1 11,7
2018 7,3 10,7 12,8 17,8 12,4
2019 10,5 13,1 15,0 12,6 13,3
Graf som visar säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 kvinnor. Fem års glidande medelvärden.
Säkra och osäkra självmord i Stockholm (1980-2019). Antal per 100 000 kvinnor. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2020-06-05] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2019 (dvs 2018 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2020-06-03.

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se