Matstrupscancerdagen 2019

Varmt välkommen till en dag om återhämtning och anpassning efter operation för matstrupscancer, måndagen den 13 maj 2019 på Hesselby Slott.

Matstrupscancerdagen Hesselby slott 13 maj

Målgrupp

Matstrupscancerdagen riktar sig till patienter, anhöriga , klinisk personal och forskare inom området.

Moderator Erik Blix

Moderator Erik Blix

Program

09:00-10:00 Registrering och kaffe
10:00-11:30 Introduktion av dagen
  Vad vet vi idag om återhämtning och anpassning?
  Kontaktsjuksköterskans roll
  Vad kan man förvänta sig på lång sikt
  Vad säger det nationella vårdprogrammet?
11:30-12:30 Lunch, Hesselby slotts restaurang
12:30-14:45 Mat och nutrition
  Patient- och anhörigberättelser
  Fysisk aktivitet
  Oro och tankar inför framtiden
14:45-15:30 Kaffe och mingel
15:30-17:10 PALEMA och Cancerfonden
  Pågående forskning
  Paneldiskussion
  Sammanfattning
17:10-18:00 Mingel och snittar

Anmälan

Dagen är kostnadsfri, begränsat antal platser, anmäl dig via den här länken: https://reg.akademikonferens.se/esophagus/13maj2019

Plats: Hesselby Slott

Maltesholmsvägen 1, Hässelby, hitta till Hesselby Slott

Kontakt

Projektsamordnare

Karin Vikström

Telefon: 08-517 709 43
Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: karin.vikstrom@ki.se

Inbjudan som pdf

Inbjudan till matstrupscancerdagen den 13 maj 2019

Cancer och onkologiVårdvetenskap