Medlemmar i gruppen - Övre GI kirurgi

Forskargruppsledare

Profile image

Jesper Lagergren

Professor/Överläkare

Senior forskare

Profile image

Shaohua Xie

Senior Forskare

Administratör

Biostatistiker

Profile image

Giola Santoni

Statistiker

Postdoktorala forskare

Profile image

Dag Holmberg

Anknuten till Forskning
Profile image

Cecilia Radkiewicz

Postdoktorala Studier;Anknuten till Forskning

Doktorander

Onyinyechi Duru

Anknuten till Forskning;Doktorand
Profile image

Ivan Ernudd

Doktorand

Ellen Jonson

Doktorand

Anknutna forskare

Gunnar Ahlberg

Postdoktorala Studier
Profile image

Johannes Asplund

Anknuten till Forskning
Profile image

Eivind Gottlieb

Anknuten till Forskning
Profile image

Catarina Jansson

Anknuten till Forskning
Profile image

Eivind Ness-Jensen

Anknuten till Forskning
Profile image

Joonas Kauppila

Anknuten till Forskning
Profile image

Sirus Rabbani

Anknuten till Forskning

Senior Research Fellows

Andrew Davies

Senior Research Fellow

Organisational affiliation: Övre GI kirurgi

James Gossage

Senior Research Fellow

Organisational affiliation: Övre GI Kirurgi

I den omfattande externa utvärderingen av Karolinska Institutets forskningskvalitet (Extern Research Assessment = ERA) fick vår enhet högsta möjliga poäng: "Outstanding" inom cancerforskningsområdet.

Jesper Lagergren är också professor vid King's College London.

Chatrin Lindahl
2024-02-06