Skip to main content

Reproduktiv medicin

Som framförts av WHO är kvinnors och barns hälsa av särskild vikt eftersom de missgynnas av många skäl. Kvinnor bör ha rätt att få tillgång till hälsovård under hela sitt liv och samhället måste se till att de kan gå säkert genom graviditet och förlossning samt eftersträva att bevara kvinnors välbefinnande i samband med klimakteriet. Nyfödda bör inte bara överleva, men måste ges de bästa möjligheterna för god hälsa, tillväxt och utveckling under barndomen. Kunskaperna om läkemedel under graviditet och i barndomen är mycket begränsade. Vissa mediciner är inte säkra att använda under graviditet och flera läkemedel, som används för att behandla barn har inte godkänts för sådan användning. Många sjukdomar ökar i frekvens eller uppträder i samband med klimakteriet. Följaktligen finns det ett behov av att öka kunskaperna om läkemedel som används i samband med graviditet och i klimakteriet samt läkemedelsanvändning hos barn.

Reproduktiv läkemedelsepidemiologi omfattar forskning inom alla områden av mänsklig reproduktion, såsom läkemedel under graviditet och nyföddhetsperioden, läkemedel för infertilitet, hormonella preventivmedel och läkemedelsbehandling i samband med klimakteriet.

Forskare vid CPE är involverade i flera studier som fokuserar på konsekvenser för modern och barnet av läkemedel som används under graviditet och nyföddhetsperioden. I synnerhet har vi studerat läkemedel som används för behandling av depression och andra psykiatriska sjukdomar och antiinflammatorisk behandling. Andra viktiga områden där forskare vid CPE är involverade innefattar venös tromboembolism i förbindelse med hormonella preventivmedel, postmenopausal osteoporos, och förekomst av psykiatriska och kardiovaskulära sjukdomar i samband med hormonbehandling i klimakteriet.

Med tanke på att de negativa effekterna av läkemedelsanvändning är ovanliga händelser, är det nödvändigt att inkludera mycket stora populationer för att säkra att dessa händelser upptäcks. Följaktligen och för att säkerställa generaliserbarheten, sker många av våra studier om läkemedel under graviditet i samarbete med forskargrupper i andra länder och inkluderande data från många olika databaser.

 

Profilområdet leds av Helle Kieler (Publikationer på PubMed).