Reproduktion

Reproduktiv läkemedelsepidemiologi omfattar forskning inom alla områden av mänsklig reproduktion, såsom läkemedel under graviditet och nyföddhetsperioden, läkemedel för infertilitet, hormonella preventivmedel och läkemedelsbehandling i samband med klimakteriet.

Kunskaperna om läkemedel under graviditet och i barndomen är mycket begränsade. Vissa mediciner är inte säkra att använda under graviditet och flera läkemedel som används för att behandla barn har inte godkänts för sådan användning. Många sjukdomar ökar i frekvens eller uppträder i samband med klimakteriet. Följaktligen finns det ett behov av att öka kunskaperna om läkemedel som används i samband med graviditet och i klimakteriet samt läkemedelsanvändning hos barn.

Forskare vid CPE är involverade i flera studier som fokuserar på konsekvenser för modern och barnet av läkemedel som används under graviditet och nyföddhetsperioden. I synnerhet har vi studerat läkemedel som används för behandling av depression och andra psykiatriska sjukdomar och antiinflammatorisk behandling. Andra viktiga områden där forskare vid CPE är involverade innefattar venös tromboembolism i förbindelse med hormonella preventivmedel, postmenopausal osteoporos, och förekomst av psykiatriska och kardiovaskulära sjukdomar i samband med hormonbehandling i klimakteriet.

Profilområdet leds av:

Carolyn Cesta

Epidemiologist

Publikationer på PubMed

Innehållsgranskare:
Karin Gembert
2023-06-12