Om Centrum för Läkemedelsepidemiologi

This page in English

Centrum för Läkemedelsepidemiologi etablerades 2005 med syftet att skapa ett centrum för högkvalitativ forskning inom läkemedelsepidemiologi. Vi har sedan start mött ett allt större behov, både från nationellt och internationellt håll, av information och kunskap inom till exempel läkemedelssäkerhet, läkemedelsanvändande och läkemedelseffekter. Vi samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper och ingår i European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) och Nordic Network for Pharmacoepidemiology (NorPEN). Vi har också ett nära samarbete med Enheten för Klinisk Epidemiologi vid Institutionen för Medicin samt andra forskargrupper inom epidemiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.

Centrumchef

Centrumchef

Helle Kieler

Telefon: 08-517 706 29
Enhet: Centrum för läkemedelsepidemiologi / H Kieler
E-post: Helle.Kieler@ki.se

Möt Helle Kieler

Våra prioriterade profilområden är:

  • Reproduktiv medicin 
  • Psykiatri
  • Kroniska och inflammatoriska sjukdomar:

          Cancer 

          Hjärt- och kärlssjukdomar

          Neurologiska sjukdomar

CentrumbildningEpidemiologiFarmakologiLäkemedelRegisterbaserad forskning