Avdelningen för mikrobiell patogenes

Forskargrupp Cecilia Söderberg Naucler

 

 

 

 

 

Söderberg-Nauclér C
K2 Medicin, Solna

Afsar Rahbar

Senior forskningsspecialist
08-51760175
Söderberg-Nauclér C
K2 Medicin, Solna