Utbildning på grund- och avancerad nivå vid institutionen för medicin, Huddinge

Grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. Institutionens lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens och det finns en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling inom utbildningen.

Utbildningar inom läkarprogrammet vid MedH

Den sjuka människan 2, Huddinge

KURSKOD 2LK069

Den sjuka människan 2, Huddinge innefattar ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Moment Medicinsk diagnostik termin 4/T4 (14.0 hp) 

Momentet ges inom ramen för Den sjuka människan 2 i Huddinge

Med utgångspunkt från patientfall tränar sig studenten i att genomföra en grundläggande anamnes och att utföra ett fysikaliskt status i kombination med integrerad undervisning om kroppens funktionssystem.

Kontakt

Johan Hoffstedt

Momentansvarig Medicinsk diagnostik, Huddinge
Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör Moment Medicinsk diagnostik, Huddinge

Klinisk Medicin Huddinge (48 hp)

Klinisk medicin är en integrerad kurs med internmedicin och närliggande ämnen såsom infektionsmedicin, hud, primärvård och geriatrik som plattform för träning av kliniska färdigheter och kliniskt resonemang.

Klinisk medicin Huddinge, termin 5/T5

Kursens innehåll utgörs till största del av internmedicinska specialiteter med omväxlande teori, respektive klinisk tjänstgöring, verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kurssidor Klinisk medicin Huddinge, termin 5

Infektionsmomentet Huddinge, Del 1 (5 hp) 

Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Kurssidor Infektionsmomentet Huddinge, Del 1

Klinisk medicin Huddinge, termin 6/T6

Kurssidor Klinisk medicin Huddinge, termin 6

Infektionsmomentet Huddinge, Del 2 (5 hp) 

Kurssidor Infektionsmomentet Huddinge, Del 2

Kontakt

Jonas Sunden-Cullberg

Momentansvarig Infektion, inom kursen Klinisk medicin
Profile image

Karin Sendek

Utbildningsadministratör Klinisk medicin, termin 5 och 6
+46852483308

Mary Hyll

Utbildningsadministratör Infektion, inom kursen Klinisk medicin
+46852483628