Forskare pipetterar gul vätska i säkerhetsbänk.

NextGenNK

NextGenNK är ett kompetenscentrum som fokuserar på att utveckla nästa generations NK cellsbaserade immunoterapier mot cancer. Centret koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och nationella och internationella industriparter. NextGenNK startade 2020 och är gemensamt finansierat av Vinnova, KI, och industriparterna.

Foto: Ulf Sirborn
2023-10-19