Allmän studieplan och forskarutbildningskurser

Här länkar vi till information om allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser för doktorander vid Karolinska Institutet, samt hänvisar till regler för utbildning på forskarnivå med information om allmänna studieplaner.

Fyra personer vid ett bord diskuterar
Lärandemiljöer på KI. Foto: Eric Cronberg

Allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser

För att du som doktorand ska få en bättre överblick vid val av kurser och planering av din individuella studieplan, finns en beskrivning av de kurser som är obligatoriska för vissa doktorander.

Beskrivningen på KI.se utgår vi från den senaste versionen av den allmänna studieplanen. På sidan finns exempel på kurser som regelbundet ges på KI och som utannonseras via kurskatalogen:

All information om forskarutbildningskurser för doktorander finns på ki.se

Regler och allmänstudieplan för utbildning på forskarnivå

På Ki.se finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.