Antagning av doktorander – för handledare vid MedH

Du som är, eller ska bli handledare för en doktorand vid MedH, hittar all information om processen för antagning till utbildning på forskarnivå för handledare här. Antagningen sker i fem steg vilka förklaras i turordning nedan.

Antagningsprocessen vid MedH steg 1-5: