Steg 2: Inrättande av doktorandplats vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 2 i processen för antagning av doktorander för handledare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

När det Gröna ljuset är godkänt (se Steg 1) är det dags för handledaren att göra en ansökan om inrättande av doktorandplats. Ansökan ska lämnas till administrationen för forskarutbildning senast två veckor innan möte för beslut. Möten hålls en gång per månad. Ansökan om inrättande av doktorandplats granskas av Forskarutbildningsnämnden vid MedH. 

Ansökan om inrättande av doktorandplats

Stegen för ansökan om inrättande av doktorandplats är följande:

 1. Handledaren fyller i Blankett inrättande av doktorandplats

  *Gäller det en klinisk doktorand (anställd av Region Stockholm) kräver MedH signatur från klinikchefen på finansieringsplanen.
  *För doktorander anställda av annan arbetsgivare än region Stockholm krävs ett avtal mellan KI och den andra parten innan doktoranden kan antas.
  *Godkänd KID ansökan går bra att lägga som bilaga till inrättande av doktorandplats.

  OBS! Undantag från utlysning av doktorandtjänst kan göras, men undantag måste tydligt motiveras på blanketten.
   
 2. Handledaren mejlar blanketten med digitala signaturer samt bilagor som separata PDF filer till forskarutbildningsadministrationen vid MedH, forskarutbildning-medh@ki.se. (Om ej möjligt med digital signatur, scanna blanketten och mejla som PDF). MedH efterfrågar även etikansökningar samt etiktillstånd, utöver de obligatoriska bilagor som finns angivna på blanketten.
   
 3. Återkoppling med besked kring godkänt Inrättande av doktorandplats sker från forskarutbildningsadministrationen.

Forskarutbildningsnämndens möten för inrättande av doktorandplats, VT-24 / HT-24

Ansökan ska inkomma senast 14 arbetsdagar innan mötet.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
   
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Kontaktuppgifter Forskarutbildningsnämnden

Ansökan godkänns av prefekt, administrativ chef, samt studierektor för forskarutbildningen vid MedH.

UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-05-30