Om oss vid etikenheten

Etikenheten vid LIME på KI är en del av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. Här bedrivs undervisning och forskning samt skapas och delges information om medicinetiska frågor och principer.

Aktuella forskningsområden vid etikenheten är forskningsetik som bland annat innefattar författarskapsfrågor, medicinsk etik i livets slutskede och etiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande samt folkhälsoetik.

Om CHE
Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet bildar tillsammans Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2023-06-20