Om eAT-provdagen

Här kan du läsa om hur det går till vid skrivningstillfället och om vad som händer efter det.

Innan eAT-provet

Anmälan

Läs mer här: Information om anmälan.

Inbjudan

Cirka två veckor innan eAT-provet får du en inbjudan till den mailadress som du har angivit vid anmälan. Om du inte har fått den, vänligen kolla skräpposten innan du hör av dig!

I inbjudan står all information du behöver som t.ex. tid, plats och adress till skrivsalen. Obs! Utanför skrivsalen ska "beachflaggor" stå uppställda med texten "eAT-provet" samt skyltar finnas uppsatta med samma text så att du enkelt ska hitta.

Om du behöver ta med medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare ska detta föranmälas till AT-kansliet. Även eventuell dyslexi ska föranmälas till AT-kansliet och giltigt intyg bifogas.

Tips!

Förbered dig genom att i god tid ta reda på vart du ska och hur du tar dig dit via t.ex. hitta.se!

Och på förekommen anledning: vänligen kontrollera redan nu att du har giltig foto-ID eller giltigt pass och att du vet var det finns! Du kommer tyvärr inte att få skriva eAT-provet om du inte kan visa upp giltigt foto-ID eftersom vi inte gör några undantag!

Covid-säkrat

Skrivsalsarrangören kommer att dela ut munskydd vid ankomsten till skrivsalen. Detta ska du bära när du inte sitter vid din dator. Gäller samtliga! AT-läkarna kommer att placeras i skrivsalen med minst 1,5 meters avstånd. Antalet skrivande i varje sal varierar över landet och mellan skrivsalarna. Se dokumentet nedan "eAt-PROVET – orter och antal platser - OBS! preliminär". Datorplatsen spritas och rengörs mellan skrivomgångarna.

Under eAT-provet

Skrivtid

5 timmar utan paus.

Tider

Skrivomgång nr. 1, kl. 09:00-14:00.

  • Kom en timme innan skrivtidens början och allra senast kl. 08.30.
    Vid senare ankomst riskerar du ditt deltagande i provet.
  • Din foto-ID granskas och du blir anvisad en plats vid dator.
  • Ingen får lämna skrivsalen innan kl. 14.30. Inga undantag kommer att medges.

Skrivomgång nr. 2, kl. 14:30-19:30

  • Kom en timme innan skrivtidens början och allra senast kl. 14.00.
    Vid senare ankomst riskerar du ditt deltagande i provet.
  • Din foto-ID granskas och du blir anvisad en plats vid dator.
  • Du är fri att lämna skrivsalen när du önskar efter 45 minuter - 1 timme.

Vänligen följ skrivvaktens instruktioner!

Övrig information

eAT-provet genomförs digitalt via examinationsplattformen DigiExam. Inför provet kommer du att få ett användarkonto i DigiExam kopplat till den e-postadress du angett vid anmälan och du genomför sedan eAT-provet på en dator i skrivsalen.

Det är avgörande att du aktiverar ditt användarkonto och väljer ett lösenord i DigiExam för att kunna genomföra eAT-provet.

Resultatet publiceras till ditt användarkonto I DigiExam efter rättning.

Det är inte tillåtet att ha några hjälpmedel med sig. Dator, kladdpapper och penna tillhandahålles av skrivsalen. Även öronproppar tillhandahålles av skrivsalsarrangören liksom munskydd.

Mer information finns i dokumentet "Information eAT-provet generell", se dokument nedan.

Efter eAT-provet

Läs mer här: eAT-provet - Information om resultatet

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov