Om eAT-provdagen

Här kan du läsa om hur det går till vid skrivningstillfället och om vad som händer efter det.

Innan eAT-provet

Anmälan

Läs mer här: Information om anmälan.

Inbjudan

Cirka två veckor innan eAT-provet får du en inbjudan till den mailadress som du har angivit vid anmälan. Om du inte har fått den, vänligen kolla skräpposten innan du hör av dig!

I inbjudan står all information du behöver som t.ex. tid, plats och adress till skrivsalen. Obs! Utanför skrivsalen ska "beachflaggor" stå uppställda med texten "eAT-provet" samt skyltar finnas uppsatta med samma text så att du enkelt ska hitta.

Om du behöver ta med medicinsk utrustning som t.ex. blodsockermätare ska detta föranmälas till AT-kansliet. Även eventuell dyslexi ska föranmälas till AT-kansliet och giltigt intyg bifogas.

Tips!

Förbered dig genom att i god tid ta reda på vart du ska och hur du tar dig dit via t.ex. hitta.se!

Och på förekommen anledning: vänligen kontrollera redan nu att du har giltig foto-ID eller giltigt pass och att du vet var det finns! Du kommer tyvärr inte att få skriva eAT-provet om du inte kan visa upp giltigt foto-ID eftersom vi inte gör några undantag!

Covid-säkrat

Skrivsalsarrangören kommer att dela ut munskydd vid ankomsten till skrivsalen. Detta ska du bära när du inte sitter vid din dator. Gäller samtliga! AT-läkarna kommer att placeras i skrivsalen med minst 1,5 meters avstånd. Antalet skrivande i varje sal varierar över landet och mellan skrivsalarna. Se dokumentet nedan "eAt-PROVET – orter och antal platser - OBS! preliminär". Datorplatsen spritas och rengörs mellan skrivomgångarna.

Under eAT-provet

Skrivtid

5 timmar utan paus.

Tider

Skrivomgång nr. 1, kl. 09:00-14:00.

  • Kom en timme innan skrivtidens början och allra senast kl. 08.30.
    Vid senare ankomst riskerar du ditt deltagande i provet.
  • Din foto-ID granskas och du blir anvisad en plats vid dator.
  • Ingen får lämna skrivsalen innan kl. 14.30. Inga undantag kommer att medges.

Skrivomgång nr. 2, kl. 14:30-19:30

  • Kom en timme innan skrivtidens början och allra senast kl. 14.00.
    Vid senare ankomst riskerar du ditt deltagande i provet.
  • Din foto-ID granskas och du blir anvisad en plats vid dator.
  • Du är fri att lämna skrivsalen när du önskar efter 45 minuter - 1 timme.

Vänligen följ skrivvaktens instruktioner!

Övrig information

Det är inte tillåtet att ha några hjälpmedel med sig. Dator, kladdpapper och penna tillhandahålles av skrivsalen. Även öronproppar tillhandahålles av skrivsalsarrangören liksom munskydd.

Mer information finns i dokumentet "Information eAT-provet generell", se dokument nedan.

Efter eAT-provet

Läs mer här: eAT-provet - Information om resultatet

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov