eAT-provet - information om medsittning

Alla AT-läkare ska genomföra fyra medsittningar/ examinationer för att deltaga i eAT-provet enligt beslut i AT-nämnden, 2016.

Dokument som ska bifogas vid anmälan

Vid anmälan ska du bifoga fem dokument.

  • Examensbevis (om du har nordisk läkarexamen) eller Beslut från Socialstyrelsen (om du har utomnordisk läkarexamen).
  • Bedömningsmallar, fyra stycken (kirurgi, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin).

Alla dokument ska bifogas i PDF-format. Vänligen kontrollera att alla sidor är med och att alla uppgifter är ifyllda och korrekta.

Obs! de fyra medsittningarna/examinationerna är giltiga endast vid två eAT-prov. Om AT-läkaren godkänns först vid det tredje eAT-provtillfället ska en muntlig examination genomföras efter det skriftliga provet. Den muntliga examinationen ersätter då de fyra medsittningsproven.

Viktigt att dokumenten är korrekta!

Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

OBS! Om information saknas eller är felaktiga på dina bifogade PDF-dokument så kommer din ansökan att avslås. Du får ett mail om detta och du måste därefter anmäla dig på nytt. Du riskerar därmed att få skriva på annan ort!

Att tänka på!

För att säkerställa att din anmälan är komplett, vänligen kontrollera:

  • att samtliga uppgifter i bedömningsmallarna är ifyllda.
  • att dina personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadress är korrekta.
  • att medsittningens ämne står noterat på varje blad och att slutbetyget är ifyllt.
  • att examinatorns namn och kontaktuppgifter är korrekt angivna samt att examinatorns signatur finns med.
  • att handledaren och examinatorn inte är samma person.
  • att alla PDF-sidor har skickats in.

Om din anmälan inte är komplett/ korrekt så kommer vi att avslå den och du måste då göra om din anmälan och välja mellan de orter som fortfarande har platser kvar.

Obs! Aktuell bedömningsmall är från 2020. Tidigare bedömningsmallar daterade 2014 gäller om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015. Bedömningsmallen från 2015 gäller fram till
1 september 2020.

Bedömningsmallen från 2011 gäller inte längre!

Bilagor

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov