Skip to main content

eAT-provet - information om medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne (kirurgi, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin), för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

De fyra godkända medsittningsproven är endast giltiga vid två påföljande eAT-prov. Godkänns AT-läkaren först vid det tredje eAT-provtillfället ska en muntlig examination som ersätter medsittningsproven genomföras.

Dokument som ska bifogas

De fyra bedömningsmallarna från dina medsittningar ska bifogas vid anmälan via anmälningslänken som visas på startsidan när anmälan är öppen. Du ska även bifoga ditt "svenska examensintyg" eller "Beslutet från Socialstyrelsen" på samma sätt via anmälningslänken. Alla dokument ska var i PDF-format.

Viktigt att anmäla sig i god tid!

Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

OBS! Om information saknas eller är felaktiga på dina bifogade PDF-dokument så kommer din ansökan att avslås och du måste då anmäla dig på nytt. Du riskerar därmed att få skriva på annan ort!

Att tänka på!

För att säkerställa att din anmälan är komplett vänligen kontrollera:

  • att samtliga uppgifter i bedömningsmallarna är ifyllda.
  • att dina personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadress är korrekta.
  • att medsittningens ämne står noterat på varje blad och att slutbetyget är ifyllt.
  • att examinatorns namn och kontaktuppgifter är korrekt angivna samt att examinatorns signatur finns med.
  • att handledaren och examinatorn inte är samma person.
  • att alla PDF-sidor har skickats in.

Om någonting saknas riskerar du att behöva göra om din anmälan.

Obs! Aktuell bedömningsmall är från 2015. Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015.

Bedömningsmallen från 2011 gäller inte längre!