eAT-provet - information om medsittning

Alla AT-läkare ska genomföra fyra medsittningar/ examinationer för att deltaga i eAT-provet enligt beslut i AT-nämnden, 2016.

Dokument som ska bifogas vid din första anmälan till eAT-provet

Om du anmäler dig till eAT-provet för första gången ska du, vid själva anmälan på webben, bifoga sex dokument som pdfer.

 • Examensbevis (om du har nordisk läkarexamen) eller Beslut från Socialstyrelsen (om du har utomnordisk läkarexamen).
 • Bedömningsmallar, fyra stycken (kirurgi, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin). (oavsett utgåva, 2014, 2015 eller 2020)
 • Intyg på heder och samvete.

Alla dokument ska bifogas i PDF-format vid anmälan. Vänligen kontrollera att alla sidor är med och att alla uppgifter är ifyllda och korrekta.

Obs! De fyra medsittningarna/examinationerna är giltiga endast vid två eAT-prov. Om AT-läkaren godkänns först vid det tredje eAT-provtillfället ska en muntlig examination genomföras efter det skriftliga provet. Den muntliga examinationen ersätter då de fyra medsittningsproven.

Obs! Om du har skrivit eAT-provet tidigare så behöver du inte bifoga dokumenten på nytt. Obs! att inga dokument ska skickas per post.

Viktigt att dokumenten är korrekta!

Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

OBS! Om information saknas eller är felaktiga på dina bifogade PDF-dokument så kommer din ansökan att avslås. Du får ett mail om detta och du måste därefter anmäla dig på nytt. Du riskerar därmed att få skriva på annan ort!

Att tänka på!

För att säkerställa att din anmälan är komplett, vänligen kontrollera:

 • att samtliga uppgifter i bedömningsmallarna är ifyllda.
 • att dina personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadress är korrekta.
 • att medsittningens ämne står noterat på varje blad och att slutbetyget är ifyllt.
 • att examinatorns namn och kontaktuppgifter är korrekt angivna samt att examinatorns signatur finns med.
 • att handledaren och examinatorn inte är samma person.
 • att alla PDF-sidor har skickats in.

Om din anmälan inte är komplett/ korrekt så kommer vi att avslå den och du måste då göra om din anmälan och välja mellan de orter som fortfarande har platser kvar.

Antal månader på placeringen
Vid frågan, i anmälan som handlar om antalet månader på placeringen efterfrågar vi hur länge du allt som allt (totala längden) som du har varit på respektive placering. Vid själva provtillfället (dvs på eAT-provsdagen) ska du ha varit minst en månad på Allmänmedicinplaceringen/ VC/ HC.

Obs! Vi godkänner alla bedömningsmallar utom 2011 om de är korrekt ifyllda, men uppmanar var och en att använda den aktuella mallen från 2021.

 • Aktuell bedömningsmall är från 2020 och gäller från den 1 september 2020.
 • Bedömningsmallen daterad 2015 är godkänd om medsittningen genomfördes innan den 1 september 2020.
 • Bedömningsmallen daterad 2014 är godkänd om medsittningen genomfördes innan den 31 december 2015.
 • Bedömningsmallen daterad 2011 godkänns inte!

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
S…
Sekretariatet …
2022-04-12