eAT-provet - Aktuellt just nu!

Här hittar du aktuell information om eAT-provet

Viktig information!

AT-nämnden kan tyvärr inte längre garantera plats för alla som önskar skriva eAT-provet. De senaste åren har vi förväntat och sett ett ökat antal AT-läkare som vill skriva eAT-provet runt om i landet.

Vi har utökat antal skrivplatser och har hittills kunnat tillgodose alla AT-läkare med en skrivplats. Under detta tillfälle har vi dock inte kunnat tillgodose antalet platser på grund av ett rekordartat stort antal AT-läkare som vill skriva provet i februari. Vi har försökt att lösa situationen genom att utöka de befintliga skrivplatserna och har även öppnat nya skrivsalar.

Vår verksamhet styrs av liggande budget och vi har kommunicerat problemställningen till vår uppdragsgivare sedan 2021. Vi kommer att försätta göra det tills vi kan garantera alla AT-läkare som är behöriga och vill skriva eAT-provet en skrivplats.

eAT-provet 26 maj 2023

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: 12 april kl. 12.00 - 26 april kl. 12.00

Obs! att du väljer både ort och tid samtidigt vid anmälan. Förbered dina dokument som ska bifogas i god tid. Kontrollera att de är korrekt och fullständigt ifyllda.

Garantiplatser tilldelas de som avstod sin skrivplats vid eAT-provet 2023-02-24 och fått detta bekräftat av AT-kansliet. Information är utskickat.

 

eAT-provet 1 september 2023

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: tidig och kort anmälningsperiod, 21 - 30 juni.

Obs! att du väljer både ort och tid samtidigt vid anmälan. Förbered dina dokument som ska bifogas i god tid. Kontrollera att de är korrekt och fullständigt ifyllda.

Observera att det är viktigt att du som kommer och skriver eAT-provet ska vara fullt frisk och utan symptom på sjukdom.

 

Kontakt

Kansliet för eAT-prov

Bilagor

Sekretariatet …
2023-03-31