eAT-provet - Aktuellt just nu!

Här hittar du aktuell information om eAT-provet

eAT-provet 24 maj 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Resultatet kommer att publiceras på ditt konto i DigiExam under vecka 24.
 

eAT-provet 30 augusti 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: 13 - 20 juni. Öppnar och stänger kl. 08.00. OBS! Tidig anmälningsperiod!

Dispens för en bedömningsmall beviljas med anledning av den tidiga anmälningsperioden. Läs mer under FAQ. Den kompletterande bedömningsmallen ska mailas till AT-kansliet senast den 5 augusti kl. 9.00 för att anmälan ska vara giltig. Om korrekt komplettering inte har skickats in i tid kommer din anmälan att avbokas.

För en förbättrad anmälningsfunktion till eAT-provet har vi skapat ett anmälningssystem som är uppbyggt i två olika delar eller "steg". Så här går det till:

Du anmäler dig i två steg:

Steg 1: Du anger dina person- och kontaktuppgifter samt gör minst 3 val av skrivorter, gärna 4. Klicka på skicka. 
En länk kommer under dagen att skickas till din angivna e-postadress som leder till steg 2. 
Det är viktigt att du sparar det unika ID du får vid din anmälan. Obs! att mailet kommer att levereras med fördröjning. 

*Anmäl dig gärna med din privata e-postadress som du kommer åt en under lång tid efter provet. 

Steg 2: Du har nu fått en länk till din e-postadress. Denna länk, som kommer med fördröjning, gäller i 12 timmar från den tidpunkt du fick mailet med länken. 

Via länken ska du komplettera din anmälan med korrekt ifyllda uppgifter och bifogade kompletta dokument inom 12 timmar. Kolla gärna skräpposten om du inte har fått länken till din mail. Kontrollera även att du inte har en överfull mailinkorg.

Att tänka på: 
Kontrollera att din anmälan är korrekt ifylld i steg 1 och med kompletta/korrekta dokument i steg 2. 

Vid icke-korrekt anmälan kommer AT-kansliet att avslå den, och du måste anmäla dig på nytt, och hamnar längre bak i kön till vald skrivort. ”Först till kvarn”-principen gäller.

Om du vill öka dina chanser att skriva i den skrivort du har satt som prio 1, ska du bifoga korrekta/kompletta dokument med rätt information ifylld på samtliga fält. Se gärna exempel (med hjälptexter) på vilka fält som är tvingande för en korrekt ifylld bedömningsmall under dokumenten.

När du har skickat in anmälan i steg 2 kommer AT-kansliet att granska din anmälan och dokumenten. 
Vi kommer att avslå din anmälan om dokument saknas, ej är korrekt/komplett ifyllda och eller om fel dokument är bifogat. Din skrivplats kommer då att tilldelas den AT-läkare som har bifogat korrekta dokument, och du själv måste anmäla dig på nytt och hamnar då längre bak i kön till den önskade skrivplatsen och du kan då hamna i skrivort prio 2, 3 eller 4. Vi kommer inte acceptera kompletteringar via mail.

Du bör ta dig god tid att säkerställa att samtliga dina dokument är korrekta innan anmälningsperioden öppnar. 
Läs gärna i vår FAQ innan du mailar eventuella frågor.

eAT-provet 22 november 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: Preliminärt 10-17 oktober. Öppnar och stänger kl. 08.00. 

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Kontakt

Kansliet för eAT-prov

Sekretariatet …
2024-05-24