eAT-provet - Aktuellt just nu!

Här hittar du aktuell information om eAT-provet

Obs! att du väljer både ort och tid samtidigt vid anmälan. Förbered dina dokument som ska bifogas. Kontrollera att de är korrekt och fullständigt ifyllda. Det kommer att finnas en skrivplats åt alla behöriga AT-läkare som vill skriva eAT-provet.
 

eAT-provet 24 november 2023

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: Stänger den 26 oktober kl. 12.00.

Anmälningssystemet ligger nere pga. tekniska problem efter en migrering av våra servrar. Vi beklagar detta, problemsökning pågår. Kl. 18 idag, torsdag, kommer vi att lägga ut mer information om hur det går och hoppas kunna meddela när anmälan kan återöppnas.

Det kommer att finnas en skrivplats åt alla behöriga som önskar skriva eAT-provet. Förbered korrekt ifyllda dokument för att underlätta anmälningsprocessen.

Skrivtid kl. 09.00-14.00

eAT-provet 23 februari 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: Preliminärt 11 - 25 januari. Öppnar och stänger kl. 12.00.

Skrivtid kl. 09.00-14.00

 

eAT-provet 24 maj 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: Preliminärt 11 - 25 april. Öppnar och stänger kl. 12.00.

Skrivtid kl. 09.00-14.00

 

eAT-provet 30 augusti 2024

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Anmälningsperiod: Preliminärt 17 - 28 juni. Öppnar och stänger kl. 12.00. OBS! Tidig anmälningsperiod!

Dispens för en bedömningsmall beviljas med anledning av den tidiga anmälningsperioden. Läs mer under FAQ. Den kompletterande bedömningsmallen ska mailas till AT-kansliet senast den 5 augusti för att anmälan ska vara giltig.

Skrivtid kl. 09.00-14.00

Kontakt

Kansliet för eAT-prov

Sekretariatet …
2023-10-12