Skip to main content

Aktuellt just nu!

Här hittar du aktuell information om eAT-provet.

eAT-provet 15 maj

Det senaste eAT-provet genomfördes den 15 maj 2020 på 16 orter runt om i landet med 408 skrivande AT-läkare vid två olika skrivtider under dagen. Anledningen till uppdelningen i olika skrivtider var situationen kring Covid-19 och att vi ville följa FHM:s rekommendationer i syfte att göra skrivsituationen så säker som möjligt för både AT-läkare och skrivvakter.

Frågor och svarsförslag från eAT-provet ligger under eAT-provarkivet.

 

Resultatet från eAT-provet 15 maj

Resultaten skickas via e-post i slutet av vecka 23.

 

eAT-provet 28 augusti

Anmälan öppnar den 17 juli. Ett tips är att du förbereder dina fem dokument som ska bifogas som PDF:er i god tid innan själva anmälan.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda och att inga rader saknar information. Kontrollera även att du har fått med alla sidor vid inscanningen!

Om du anmäler dig och bifogar felaktiga dokument kommer din anmälan att avslås. Du måste då anmäla dig på nytt och till den ort där det fortfarande finns platser kvar.

Anmälan stänger den 7 augusti kl. 09.00. Vänligen anmäl dig i god tid och respektera våra utsatta datum!

 

Även eAT-provet i augusti kan komma att delas upp på två olika skrivtider om situationen kring Covid-19 kvarstår. Om det blir en uppdelning kommer det att innebära två olika anmälningsdatum.

Informationen kommer löpande att läggas ut på AT-provets hemsida!

 

Kontakt

AT-kansli