Våra arbetsgrupper

Institutionen har ett antal olika råd och grupper.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen har till uppgift att främja god arbetsmiljö. Arbetet görs i samråd med prefekten och följer en handlingsplan som årligen utarbetas av Arbetsmiljögruppens representanter från de olika avdelningarna.

Annika Karlsson

Forskare
Annika Karlsson
H5 Laboratoriemedicin

Forskarutbildningsrådet

Rådet utgör en dubbelriktad informationskanal rörande forskarutbildningsfrågor mellan de olika avdelningarna och institutionsledningen och från KIs forskarutbildningsstyrelse via studierektorn till de olika avdelningarna. Rådet skall också utgöra ett diskussionsforum för doktorand- och handledarfrågor i stort.

Anthony Wright

Professor
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Grundutbildningsrådet

Målet med GU-rådet är att på en övergripande institutionsnivå verka för att institutionens grundutbildning samordnas, integreras i den akademiska utbildningen där ständiga diskussioner om lärarrollen, arbetsmiljön, uppdraget och kvaliteten förs.

Lars Frelin

Forskare
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin