Skip to main content

Våra arbetsgrupper

Institutionen har ett antal olika råd och grupper.

Institutionsrådet

Institutionsrådet har till uppgift att behandla institutionsövergripande frågor. Rådet är rådgivande och ett forum för dialog. Minst hälften av institutionsrådet utgör representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, doktorander samt studenter

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen har till uppgift att främja god arbetsmiljö. Arbetet görs i samråd med prefekten och följer en handlingsplan som årligen utarbetas av Arbetsmiljögruppens representanter från de olika avdelningarna.

Professor

Christian G. Giske

Telefon: 08-517 735 74
Enhet: Christian Giskes grupp
E-post: Christian.Giske@ki.se

Forskarutbildningsrådet

Rådet utgör en dubbelriktad informationskanal rörande forskarutbildningsfrågor mellan de olika avdelningarna och institutionsledningen och från KIs forskarutbildningsstyrelse via studierektorn till de olika avdelningarna. Rådet skall också utgöra ett diskussionsforum för doktorand- och handledarfrågor i stort.

Professor

Anthony Wright

Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: anthony.wright@ki.se

Grundutbildningsrådet

Målet med GU-rådet är att på en övergripande institutionsnivå verka för att institutionens grundutbildning samordnas, integreras i den akademiska utbildningen där ständiga diskussioner om lärarrollen, arbetsmiljön, uppdraget och kvaliteten förs.

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Peter.Bergman@ki.se

Lika villkor

Ett ombud för lika villkor (tidigare likabehandlingsombud) har funnits på institutionen sedan 2002. Studenter och anställda kan vända sig till ombudet för rådgivning kring hur man går vidare vid eventuella diskrimineringsärenden. Ombudet har också ansvar för kontinuerlig undervisning i diskrimineringslagstiftningen vid eller för alla avdelningar på institutionen. Ett annat viktigt arbete är också att implementera lika villkors aspekterna i de utbildningar vi ansvarar för, framför allt programmet för biomedicinska analytiker. Ombudet förmedlar och deltar aktivt i seminarier, kurser och föreläsningar kring ämnet samt ingår i Rådet för Lika villkor (direkt underställt rektor) som har till uppdrag att utveckla lika villkors arbetet och driva ett strategiskt förändringsarbete centralt på KI.

Forskare

Mona Esbjörnsson

Telefon: 08-585 871 90
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Mona.Esbjornsson@ki.se