Våra arbetsgrupper

Institutionen har ett antal olika råd och grupper.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen har till uppgift att främja god arbetsmiljö. Arbetet görs i samråd med prefekten och följer en handlingsplan som årligen utarbetas av Arbetsmiljögruppens representanter från de olika avdelningarna.

Annika Karlsson

Ordförande i arbetsmiljögruppen
Annika Karlsson
H5 Laboratoriemedicin

Forskarutbildningsrådet

Rådet utgör en dubbelriktad informationskanal rörande forskarutbildningsfrågor mellan de olika avdelningarna och institutionsledningen och från KIs forskarutbildningsstyrelse via studierektorn till de olika avdelningarna. Rådet skall också utgöra ett diskussionsforum för doktorand- och handledarfrågor i stort.

Anthony Wright

Studierektor
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av utbildningsansvaret på institutionen och leds av ordföranden; institutionens GUA.

Läs mer om utbildningsnämndens utformning.

Lars Frelin

Grundutbildningsansvarig Labmed
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin
JD
Innehållsgranskare:
2023-06-16