Om Labmed

Vår kärnverksamhet är forskning och utbildning. Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. 

Institutionen har därmed en strategisk position med goda förutsättningar för translationell forskning genom stark basvetenskaplig kompetens och bredd, högt teknikinnehåll samt tillgång till såväl kliniska frågeställningar som kliniskt material. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

Institutionen består av sju avdelningar där sex speglar kliniker inom Karolinska Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset. Vid avdelningarna bedrivs forskning inom klinisk farmakologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi, klinisk immunologi samt transfusionsmedicin.

LabMed är den tredje största av KIs undervisningsinstitutioner, och är engagerade i 10 av institutets 19 grundutbildningsprogram.

Vi samarbetar även med andra nationella och internationella lärosäten och forskningsinstitut.

Organisationsschema

Organisationsschema över institutionen för laboratoriemedicin.
Institutionen för laboratoriemedicin organisationsschema. Foto: Christina Sundqvist

Vision

Institutionen skall bedriva världsledande forskning inom de laboratoriediscipliner som representeras vid institutionen och undervisning. Vi ska skapa framtidens translationella forsknings- och utbildningsmiljö vilken attraherar, och genererar, forskare och studenter av toppklass.

Institutionens historia

Institutionen för Laboratoriemedicin bildades 2003. Klicka här om du vill veta mer!

JF
Innehållsgranskare:
2023-01-20