Avdelningen för Klinisk kemi

Avdelningens uppgift är att förstå och förklara patobiologiska sammanhang och att utveckla analysmetoder för att återspegla sjukliga förändringar i det biokemiska maskineriet.

Den kliniske kemistens ambition bör vara att fungera som något av en molekylär expert i sjukvårdsarbetet. Klinisk kemi är en disciplin som i hög grad binder samman ren grundforskning med kliniskt orienterad forskning och vid avdelningen drivs både rent basala forskningsprojekt med inriktning mot cellbiologi och metabolism och kliniska samarbetsprojekt.

Forskargrupper

Ingemar Björkhem/Ulf Diczfaulsys forskargrupp

Anders Helanders forskargrupp

Cardio Metabolic Unit (CMU) (endast på engelska)

Utbildning

Avdelningen deltar i undervisningen inom läkarprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Avdelningschef

Uwe Tietge

Professor/sjukhuskemist
852483723
Klin Kemi
H5 Laboratoriemedicin

Avdelningsadministratör

Lisa Arodin

Avdelningsadministratör
08-524 837 38
Klin Kemi
H5 Laboratoriemedicin

Hitta till oss

Adress

Avdelningen för Klinisk kemi
Alfred Nobels Allé 8, plan 8  (se karta nedan)
141 52 Huddinge

OCH 

C1 62 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
14186 Stockholm

Karta

Medarbetare