Ping Chens forskning

Vi arbetar med datadriven forskning fokuserat på human kardiometabola sjukdomar

Vi strävar efter att integrera longitudinella patientdata, banbrytande multi-omics-teknologier och nya beräkningsmetoder för att övervaka individuell sjukdomsprogression för att utröna de underliggande sjukdomsdrivande mekanismerna. I synnerhet är vi intresserade av rollerna för immunceller (makrofager, monocyter, dendritceller, etc.) och RNA-splicing-centrerad transkriptionsreglering i sjukdomsprogression.

För närvarande fokuserar vi på fetma och dess associerade metabola sjukdomar, särskilt alkoholfri fettleversjukdom och diabetes.

Forskare Ping Chen

Profile image

Ping Chen

Biträdande Lektor

Forskningstekniker

Single-cell omics, Spatial omics, Mass spectrometry, Bioinformatics, Artificial intelligence.

Externa bidragsgivare

Region Stockholm CIMED, Jeanssons Stiftelser and Karolinska Institutet.

Utvalda publikationer

Macrophage functional diversity in NAFLD - more than inflammation.
Barreby E, Chen P, Aouadi M
Nat Rev Endocrinol 2022 Aug;18(8):461-472

Hepatic miR-144 Drives Fumarase Activity Preventing NRF2 Activation During Obesity.
Azzimato V, Chen P, Barreby E, Morgantini C, Levi L, Vankova A, Jager J, Sulen A, Diotallevi M, Shen JX, Miller A, Ellis E, Rydén M, Näslund E, Thorell A, Lauschke VM, Channon KM, Crabtree MJ, Haschemi A, Craige SM, Mori M, Spallotta F, Aouadi M
Gastroenterology 2021 Dec;161(6):1982-1997.e11

Single-cell RNA sequencing reveals the mesangial identity and species diversity of glomerular cell transcriptomes.
He B*, Chen P*, Zambrano S, Dabaghie D, Hu Y, Möller-Hackbarth K, Unnersjö-Jess D, Korkut GG, Charrin E, Jeansson M, Bintanel-Morcillo M, Witasp A, Wennberg L, Wernerson A, Schermer B, Benzing T, Ernfors P, Betsholtz C, Lal M, Sandberg R, Patrakka J
Nat Commun 2021 Apr;12(1):2141

Single-cell RNA counting at allele and isoform resolution using Smart-seq3.
Hagemann-Jensen M, Ziegenhain C, Chen P, Ramsköld D, Hendriks GJ, Larsson AJM, Faridani OR, Sandberg R
Nat Biotechnol 2020 Jun;38(6):708-714

Liver macrophages inhibit the endogenous antioxidant response in obesity-associated insulin resistance.
Azzimato V*, Jager J*, Chen P*, Morgantini C, Levi L, Barreby E, Sulen A, Oses C, Willerbrords J, Xu C, Li X, Shen JX, Akbar N, Haag L, Ellis E, Wålhen K, Näslund E, Thorell A, Choudhury RP, Lauschke VM, Rydén M, Craige SM, Aouadi M
Sci Transl Med 2020 Feb;12(532):

PC
Innehållsgranskare:
2023-01-26