PIP-studien - Forskning om hjärnans utveckling och beteende hos barn i förskoleåldern

Är du förälder till ett barn i förskoleålder med adhd eller intellektuell funktionsnedsättning? Då kan du och ditt barn delta i en studie på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) om hur beteende hänger ihop med hjärnans utveckling.

Barn som leker med bilar
Foto: Ursa Hoogle, Getty Images

Vem kan anmäla sig till studien?

Forskarna söker dig som har:

  • Barn från 4 till 5 år och 9 månader med adhd
  • Barn från 3 till 4,5 år med IF/utvecklingsförsening

Studien har redan tillräckligt antal deltagare med autism så det söks inga nya till den gruppen. 

Vad handlar PIP-studien om?

PIP står för Preschool brain Imaging and behaviour Project. I PIP-studien undersöks barns beteende och hjärnans utveckling hos barn med utvecklingsrelaterade tillstånd som autism, intellektuell funktionsnedsättning och adhd, samt barn med typisk utveckling. Barnen kommer att följas under förskoleåldern. Med PIP-studien vill vi på KIND förstå mer om skillnader i hjärnans utveckling hos olika barn och hur dessa skillnader kan påverka barnens sätt att tänka, känna och fungera i vardagen. Förhoppningen är också att hitta metoder som i ett tidigt skede i livet kan säga hur olika barn med autism kommer att utvecklas under förskoleåldern.

Vad innebär det att vara med?

Barn och vårdnadshavare besöker KIND vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet vid två tillfällen. Besöken sker med ungefär ett och ett halvt års mellanrum. De här momenten ingår i PIP-studien:

  • Webbaserade frågeformulär (fylls i hemma)
  • Intervjuer med vårdnadshavare
  • Lekfulla uppgifter som barnet får lösa/göra
  • Provtagning (saliv, blod och avföringsprov)
  • EEG
  • Uppgifter på surfplatta/pekskärm
  • Eye-tracking
  • Magnetkameraundersökning

Magnetkameraundersökningen sker på Stockholm University Brain Image Centre (SUBIC) under naturlig sömn på kvällstid. När barnet är sex år ingår endast webbaserade frågeformulär som besvaras av vårdnadshavare hemifrån

Vill du veta mer eller vara med?

Om du vill veta mer om studien eller är intresserad av att vara med, kontakta Terje Falck-Ytter.

Telefon: 070-458 14 75 
E-post: terje.falck-ytter@ki.se

Resa och hotell

Vi välkomnar deltagare från hela landet. Du får ersättning för resa och hotellövernattning om du bor långt bort från Stockholm.

Forskning är alltid frivillig

Alla moment görs på ett lekfullt och barnanpassat sätt. Barnet behöver aldrig vara med på saker det inte vill eller som barnets vårdnadshavare inte vill att barnet ska vara med på.

Presentkort som tack

Som tack för ert deltagande får du/ni ett ”superpresentkort” som kan användas i många affärer.

PIP-studien är ett EU-samarbete

PIP-studien är den första i sitt slag och är ett samarbete mellan flera olika universitet i Europa där Karolinska Institutet deltar genom nätverken AIMS-2-TRIALS och CANDY.

Terje Falck-Ytter

Senior forskare
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa
TF
Innehållsgranskare:
2023-09-19