PIP-studien - Forskning om hjärnans utveckling och beteende hos barn i förskoleåldern

PIP står för Preschool brain Imaging and behaviour Project. I PIP-studien undersöks barns beteende och hjärnans utveckling hos barn med utvecklingsrelaterade tillstånd som autism, intellektuell funktionsnedsättning och adhd, samt barn med typisk utveckling. Studien tar ej emot nya deltagare.

Barn som leker med bilar
Foto: Ursa Hoogle, Getty Images

Vad handlar PIP-studien om?

Med PIP-studien vill vi på KIND förstå mer om skillnader i hjärnans utveckling hos olika barn och hur dessa skillnader kan påverka barnens sätt att tänka, känna och fungera i vardagen. Barnen kommer att följas under förskoleåldern. Förhoppningen är också att hitta metoder som i ett tidigt skede i livet kan säga hur olika barn med autism kommer att utvecklas under förskoleåldern. 

De här momenten ingår i PIP-studien:

  • Webbaserade frågeformulär (fylls i hemma)
  • Intervjuer med vårdnadshavare
  • Lekfulla uppgifter som barnet får lösa/göra
  • Provtagning (saliv, blod och avföringsprov)
  • EEG
  • Uppgifter på surfplatta/pekskärm
  • Eye-tracking
  • Magnetkameraundersökning

Magnetkameraundersökningen sker på Stockholm University Brain Image Centre (SUBIC) under naturlig sömn på kvällstid. När barnet är sex år ingår endast webbaserade frågeformulär som besvaras av vårdnadshavare hemifrån. 

PIP-studien är ett EU-samarbete

PIP-studien är den första i sitt slag och är ett samarbete mellan flera olika universitet i Europa där Karolinska Institutet deltar genom nätverken AIMS-2-TRIALS och CANDY.

Kontaktinformation

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-04