Filmer om npf och projekt på KIND

Här berättar vi om npf, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får också lära känna några av våra våra forsknings- och utvecklingsprojekt. Det handlar om psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro kopplat till npf. Vi berättar också om social färdighetsträning i grupp (Kontakt) och om stöd i övergången till vuxenlivet (Transition).

Vad är npf?

Npf och problematisk skolfrånvaro

Npf och psykisk ohälsa

Kontakt (social färdighetsträning)

Transition (övergång till vuxenlivet)