Filmer om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Nedan har vi samlat filmer där medarbetare på KIND pratar om NPF och våra projekt.

Nytida logga

Samarbete med Nytida

Här har vi samlat en serie filmer om KIND:s arbete för personer med NPF skapade i samarbete med Nytida.

I denna film får du höra om KIND:s verksamhet för personer med NPF:

Se Professor Sven Bölte (chef KIND) och Dr Steve Berggren (bitr chef KIND) berätta om vad NPF är:

Se Specialpedagog Anna Borg berätta om NPF och Problematisk skolfrånvaro:

Se Docent Tatja Hirvikoski berätta om NPF och Psykisk ohälsa:

Se Lina Wallius och Psykolog Anna Fridell berätta om projektet TRANSITION:

Föreläsningar om NPF

Här nedan har vi samlat föreläsningar där KIND medverkar.

 

Se Professor Sven Böltes föreläsning "From diagnosis to functioning and quality of life in autism" på Autism Europe:

Se Professor Sven Böltes föreläsning ”ADHD – myt och fakta” på Hjärndagen (för Hjärnfonden):

Se Professor Sven Böltes föreläsning "A Pluralistic View of Autism Using the ICF" från INSAR 2020 Virtual Keynote Webinar:

KIND firade sitt 10-årsjubileum under sommaren 2020. Se konferensen med presentationer från medarbetare och samarbetande parter här: