Filmer om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Nedan har vi samlat filmer där medarbetare på KIND pratar om NPF och våra projekt.

Nytida logga

Samarbete med Nytida

Här har vi samlat en serie filmer om KIND:s arbete för personer med NPF skapade i samarbete med Nytida.

I denna film får du höra om KIND:s verksamhet för personer med NPF:

Se Professor Sven Bölte (chef KIND) och Dr Steve Berggren (bitr chef KIND) berätta om vad NPF är:

Se Specialpedagog Anna Borg berätta om NPF och Problematisk skolfrånvaro:

Se Docent Tatja Hirvikoski berätta om NPF och Psykisk ohälsa:

Se Lina Wallius och Psykolog Anna Fridell berätta om projektet TRANSITION:

Se Psykolog Christina Coco och Professor Sven Bölte prata om KONTAKT - Social färdighetsträning:

Se Ulf Jonsson och Sven Bölte prata om projektet Transition:

Föreläsningar om NPF

Här nedan har vi samlat föreläsningar där KIND medverkar.

 

Vi är glada att kunna erbjuda dig att gratis titta på NPF-skoldagarna. Men ett stort evenemang orsakar såklart betydande kostnader för oss. Du får gärna visa din uppskattning genom att stödja vår forskning genom att enkelt donera med en swish-betalning. Du donerar till nummer 123 900 01 42 och märker inbetalningen KIND så att pengarna kommer rätt.

Föreläsningar NPF-skoldagarna 11 nov 2021

Föreläsningar NPF-skoldagarna 12 nov 2021

Socialstyrelsens rapport ”Kompetens i LSS-boenden”, visar på att många medarbetare saknar en grundutbildning. I det här seminariet diskuterar SKR, KIND och Nytida utmaningar och lösningar för att öka kompetensen hos dem som arbetar i LSS-bostäder. Kompetensbehoven i LSS-boenden har ändrats över tid utifrån målgruppens förändrade livsvillkor.

Kompetens och aktuell forskning för ökad kvalitet i LSS-boenden

Se Professor Sven Böltes föreläsning "From diagnosis to functioning and quality of life in autism" på Autism Europe:

Se Professor Sven Böltes föreläsning ”ADHD – myt och fakta” på Hjärndagen (för Hjärnfonden):

Se Professor Sven Böltes föreläsning "A Pluralistic View of Autism Using the ICF" från INSAR 2020 Virtual Keynote Webinar:

KIND firade sitt 10-årsjubileum under sommaren 2020. Se konferensen med presentationer från medarbetare och samarbetande parter här:

Specialpedagogikens dag - Autism: delaktighet och lärande i förskola och skola

Sven Bölte, professor vid Karolinska Institutet och chef för kompetenscentret KIND: Om miljöansvar, möjligheter och styrkor vid NPF. Startar vid markering 3 på tidsaxeln.

Här kan du titta på en inspelning av en föreläsning från ett webinarium den 30 september 2021. Föreläsare är Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för KIND.

Forum Bygga Skola