Grundutbildning vid KIDS

Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus ansvarar för nästan en fjärdedel av KI:s kliniska grundutbildning av läkarstudenter, vilket innebär att drygt 200 studenter har kliniska placeringar på sjukhuset varje termin.

Mingelytan uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus Foto: Malin Wirf

Här ges även föreläsningar, seminarier, laborationer, simulering och andra praktiska övningar. Studenterna examineras både teoretiskt och i kliniska färdigheter.

Under termin 8 har läkarstudenterna möjlighet att göra sitt examensarbete (30hp) på KIDS.

På institutionen finns även studenter från fysioterapeutprogrammet termin 4.

Praktisk information

Till dig som är student och skall påbörja dina studier på Danderyds sjukhus har vi en informationssida, med all praktisk information du kan behöva för att göra din studiestart här på DS så smidig som möjlig.

Praktisk information för studenter

Administration grundutbildning

Läkarprogrammet

DSM2 - Den sjuka människan 2

Eli Westerlund

Kursansvarig och examinator

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Klinisk medicin - inriktning medicin

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
08-123 564 04

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

Klinisk medicin- inriktning kirurgi

Truls Gårdmark

Kursansvarig
0706544342
0706544342

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör

Klinisk medicin- inriktning reproduktion och utveckling

Kristian Hagfors

Utbildningsadministratör

SVK - Fokus akutsjukvård - Akutmottagningen som arbetsplats

Kristina Hagwall

Kursansvarig

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör

SVK - Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling

Johan Ursing

Kursansvarig

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

Fysioterapeutprogrammet

Medicinska ämnen 2

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Uppdragsutbildning

Kristian Hagfors

Utbildningsadministratör