Skip to main content

Grundutbildning vid KIDS

Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus ansvarar för nästan en fjärdedel av KI:s kliniska grundutbildning av läkarstudenter, vilket innebär att drygt 200 studenter har kliniska placeringar på sjukhuset varje termin. Här ges även föreläsningar, seminarier, labrationer, simulering och andra praktiska övningar. Studenterna examineras både teoretiskt och i kliniska färdigheter.

Studenmatsal och mingelyta för läkarstudenter på KIDS Danderyds sjukhus

Under termin 8 har läkarstudenterna möjlighet att göra sitt examensarbete (30hp) på KIDS.

På institutionen finns även studenter från fysioterapeutprogrammet termin 4.

Praktisk information

Till dig som är student och skall påbörja dina studier på Danderyds sjukhus har vi en informationssida, med all praktisk information du kan behöva för att göra din studiestart här på DS så smidig som möjlig.

Praktisk information för studenter

Kurser inom grundutbildningen

All information om de kurser inom grundutbildningen som ges på KI DS finns samlad på KI:s kurswebb:

Läkarprogrammet
Den sjuka människan II (T4)
Klinisk medicin med inriktning medicin (T5)
Klinisk medicin med inriktning medicin (T6)
Klinisk medicin med inriktning kirurgi (T7)
Examensarbete (T8)
Rehabiliteringsmedicin (T9) (del av klinisk medicin inriktning neuro, sinnen, psyke)
Klinisk medicin med inriktning reproduktion och utveckling (T10)
Fysioterapeutprogrammet
Medicinska ämnen 2 (T4)

Administration grundutbildning

Läkarprogrammet

Klinisk medicin och DSM2

Utbildningssamordnare

Annika Kärnekull

Telefon: 08-123 564 44
E-post: annika.karnekull@ki.se
Utbildningsadministratör

Jessica Hackzell

E-post: jessica.hackzell@ki.se

 

Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Utbildningsadministratör

Andrea Herslow

Telefon: 070-759 81 85
E-post: Andrea.Herslow@ki.se

 

Klinisk medicin med inriktning reproduktion och utveckling

Utbildningsadministratör

Kristian Hagfors

Telefon: 073-784 16 45
E-post: Kristian.Hagfors@ki.se

 

Fysioterapeutprogrammet

Medicinska ämnen 2

Kursansvarig: Catharina Deboussard Nygren catharina.nygren-deboussard@sll.se

Utbildningsadministratör

Kristian Hagfors

Telefon: 073-784 16 45
E-post: Kristian.Hagfors@ki.se

 

Uppdragsutbildning

Utbildningsadministratör

Kristian Hagfors

Telefon: 073-784 16 45
E-post: Kristian.Hagfors@ki.se

 

Föräldraledig

Utbildningsadministratör

Sara Örndahl

Telefon: 08-123 564 45
E-post: sara.orndahl@ki.se

 

Documents