Helena Kopp Kallner

Helena Kopp Kallner

Lektor/Överläkare | Docent
Mobile phone: 0046704402070
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Obstetrik o gynekologi, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Jag är lektor och docent på Karolinska Institutet och överläkare på
  Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus. Jag är ansvarig för den kliniska
  prövningsenheten och forskargruppsledare för forskargruppen på
  Kvinnokliniken.
  Min forskning berör främst antikonception och abort samt myom och jag är
  huvudprövare för flera akademiska och sponsrade studier inom dessa
  områden. Forskningsmetoderna spänner från translationell forskning till
  kliniska studier och registerforskning.
  Jag är ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis
  arbets- och referensgrupp för familjeplanering och ordförande för European
  Society of contraception and reproductive health. Jag anlitas ofta som
  föreläsare inom abort, antikonception och behandling av myom.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Överläkare, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2012
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI