Eli Westerlund

Eli Westerlund

Biträdande Lektor | Assistent Klinisk | Docent
E-postadress: eli.westerlund@ki.se
Telefon: +46852482660
Mobiltelefon: +46701749114
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Medicin, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Biträdande lektor och docent i internmedicin.
  Mitt huvuduppdrag är att vara kursansvarig och examinator på termin 4 på läkarprogrammet. Jag är även biträdande grundutbildningsansvarig på Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus.
  Mitt forskningsintresse är inom området venösa tromboser och akutsjukvård. Jag är huvudhandledare till tre doktorander och bihandledare till tre.
  Kliniskt verksam överläkare på Danderyds sjukhus på VO medicinska specialiteter. Specialist i internmedicin och koagulationssjukdomar.
  Mitt specialintresse är venösa tromboser och blödningar, och större andel av min kliniska verksamhet är på Hemostascentrum på Danderyds sjukhus.
  Jag jobbar även på vår Intermediärvårds- och medicinska akutvårdsavdelning och även på Akutmottagningen.

Forskningsbeskrivning

 • Doctoral degree at Karolinska Institutet 2013 with the project “Effects of
  in vitro fertilization on thrombosis and haemostasis and the relationship
  between infertility and cardiovascular
  disease”. http://hdl.handle.net/10616/41454 [1]
  Main supervisor of 3 PhD students with different areas of research:
  *Gustav Malmer:* RETTS triage system and morbidity and mortality in the
  emergency department, register studies.
  *Gargi Gautam:* Towards understanding recurrent venous thromboembolism in
  clinical practice
  *Linnea Hassbring: *Pregnancy related venous thromboembolism: Diagnostic
  challenges and the impact of obesity.
  Co-supervisor of 3 PhD students with focus on pregnancy related venous
  thromboembolism, both clinical laboratory and register studies (Cina Nyberg,
  Maria Revelj, Jacob Philipson).
  [1] http://hdl.handle.net/10616/41454

Undervisning

 • Kursansvarig och examinator på kursen "Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering" på termin 4 på läkarprogrammet, Karolinska Institutet sedan 2023.
  Biträdande grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för Kliniska vetenskaper, KIDS.
  Terminskollegium 4 ordförande sedan 2023.
  En av läkarprogrammets promotorer för Interprofessionellt lärande på Karolinska Institutet.
  PIL-intervjuare.
  Mentor för sex läkarstudenter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assistent Klinisk, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2024-2024
 • Biträdande Lektor, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Internmedicin, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI