Praktisk information för studenter på KI DS

Välkommen som student på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Vi hoppas att du ska trivas som student här och vi strävar efter att din studiemiljö här på KI DS ska fungera så bra som möjligt. Studiemiljön på ett sjukhus skiljer sig av naturliga skäl från ett vanligt universitet. En stor del av den tid du studerar här kommer du delta i verksamhetsförlagd utbildning.

  Föreläsningssalar KIDS
Föreläsningssalar uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus

Här hittar du praktisk information för din vistelse här på KI DS. Om du har frågor om din kurs och dess innehåll är du alltid välkommen att kontakta din kursledning.

På institutionen finns ett Studentråd där representanter från samtliga kurser är representerade. Rådet driver frågor för att förbättra och behålla en bra studiesituation på KI DS. Här finns även en samordnare för studentfrågor, Annika Kärnekull, som driver och bevakar studentfrågor. Till samordnaren kan du vända dig till om något inte fungerar tillfredställande eller om du har förslag på förbättringar.

Omklädning, sjukhuskläder och hygienrutiner

Omklädningsrum

Omklädningsrum för läkarstudenter på termin 4, 5, 6 och 7 är belägna på plan 1 Entrévägen 2, målpunkt J. Läkarstudenter på termin 10 och övriga kurser har sina omklädningsrum belägna på plan 3 vid målpunkt Q. Duschmöjligheter finns. Vid kursstart delas KI namnskyltar ut som ska fästas på det skåp du väljer, kom ihåg att ta med eget hänglås till ditt skåp. När du slutar som student på sjukhuset är det viktigt att du tömmer ditt skåp och tar bort ditt hänglås. Skåp utan giltig KI namnlapp öppnas och töms regelbundet.

Utanför omklädningsrummen finns stora korgar där du lämnar använda /smutsiga sjukhuskläder.

Om omklädningsrummen inte fungerar tillfredställande (belysning, städning, tvättsäckar, skåp, stölder m.m.) kontakta Annika Kärnekull eller prata med din studentrådsrepresentant.

Sjukhuskläder och hygienrutiner

Vilken termin går du? Några terminer har du på dig sjukhuskläder, andra terminer har du papperskläder. Papperskläder finns att hämta utanför omklädningsrummen, sjukhuskläder går att hämta ut vissa tider under dagen.

Du får ha max 5 ombyten uthämtade (för en vecka). Det är viktigt att du slänger smutsiga sjukhuskläder i tvättkorgarna utanför omklädningsrummen! Tänk på att även oanvända kläder räknas som smutsiga efter två veckor eftersom det samlas damm och partiklar på kläderna. Uthämtade kläder som inte har använts inom två veckor skall också läggas i tvätten.

Tänk på hygienen!

Klädförråd på DS:

Sjukhuskläder hämtas vid Målpunkt H, plan 2
Öppet dygnet runt. Krävs kortaccess med e-tjänstekort.

Sjukhuskläder för gravida

Om du är i behov av gravidkläder, kontakta din utbildningsadministratör.

E-utbildning i basala hygienrutiner

Vänder sig till alla som kommer i kontakt med vårdarbetet. Den tar endast 15 minuter och du kan skriva ut ett personligt diplom.

Till e-utbildning i basala hygienrutiner

Prata med din kursledning om du har frågor angående kläder och hygienrutiner. Om du har synpunkter på rutinerna för uthämtning av sjukhuskläder, eller förslag på förbättringar är du välkommen att kontakta Annika Kärnekull eller prata med din studentrådsrepresentant.

eTjänstekort och behörigheter

När du påbörjar Läkarprogrammet ska du genomgå webutbildningen JoBSH, därefter skickas en beställning om utfärdande av ett eTjänstekort till den centrala kortadministrationen och du blir informerad hur du ska göra för att hämta ut ditt eTjänstekort. Du kommer att behöva ditt eTjänstekort under hela din vistelse på DS.

OBS! Om du inte har hämtat ut ditt eTjänstekort tidigare är det mycket viktigt att du hämtar ut det före din kurs startar på Danderyds sjukhus. På DS behöver man sitt kort för att logga in i datorerna, komma åt journalsystem, komma in i omklädningsrummen och andra dörrar.

Ladda med behörigheter

Vid kursstart ska du besöka Service center på DS för att få ditt kort laddat med de behörigheter du behöver inför den kurs du ska påbörja. Ta med kodkuvert och legitimation. Din kursledning har skickat en beställning till Service center med uppgifter om vilka behörigheter som just du behöver. Om du har möjlighet, kan du besöka Service center redan innan kursstart och ladda ditt kort, på så sätt kan du komma igång med dina studier direkt vid kursstart på ett smidigt sätt.

Om du har tappat bort ditt kodkuvert kan du beställa ett nytt via tel. 08-123 700 20. Det tar cirka 2 veckor innan det nya kodkuvertet kommer till din bokföringsadress.

Service center ligger på Ryggradsvägen 11, plan 3. Telefon nr: 123 559 99

Öppet: mån-tor 08.00-16.00, fre 07.30-14.00 OBS! Lunchstängt mellan 11.30-12.30

Om du får problem med ditt eTjänstekort under din studietid på DS ska du i förstahand ringa IT-support på tel 08-123 556 00. Om du har upprepade problem med ditt eTjänstekort, kontakta din utbildningsadministratör.

Parkering

Som student på Danderyds sjukhus har du rätt att parkera på personalparkeringen till personaltaxa. Betalning görs via Parkster, lättast är att ladda ner appen. Den största parkeringen finns vid Ryggradsvägen 11.

OBS! Innan du kan parkera till personaltaxa måste du mejla ds@apcoa.se och bekräfta att du är student och vilken e-postadress du har angivit i Parkster.

Personaltaxa (från med 1 juli 2018)

30 dagar, 400 kr
30 dagar natt/helg, 240 kr
1 dygn, 30kr
1 natt/helg, 20kr

Måltider

Utrymmen att äta medhavd mat finns vid Clinicum, Ryggradsvägen 21, plan 3 (under KTC) och på KIDS vid Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5. Där finns mikrovågsugnar, diskmaskiner och kylskåp. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent och snyggt.

Observera att ingen dryck eller förtäring är tillåten i föreläsningssalarna. Vi ber er respektera detta.

Till dig som har en funktionsvariation

Studenter med funktionsvariation ska liksom övriga studenter garanteras undervisning av god kvalitet och en bra studiemiljö. Om du har en funktionsvariation som kan komma att påverka din studiesituation på sjukhuset, kontakta din kursledning för att diskutera fram en så bra lösning som möjligt. Det är viktigt att du i god tid meddelar din kursledning om du har särskilda behov.

Läs mer om vad KI kan erbjuda dig med funktionsvariation

Map of Danderyds hospital showing the way fråm KIDS to Clinicum
Vägen till Clinicum på Danderyds sjukhus

KTC (Kliniskt träningscentrum)

Clinicum och KTC erbjuder moderna och funktionella metod- och simuleringsrum samt grupprum och mingelyta. På KTC tränas och examineras både praktiska och kommunikativa färdigheter och där genomförs bland annat klinisk färdighetsträning av olika moment, HLR-utbildningar och avancerad medicinsk patientsimulering med fokus på teamträning och kommunikation.

Lokaler kan bokas för handledd undervisning och träning. Här kan du som student komma och träna i din egen takt efter instruktion. När du har haft undervisning tillsammans med handledare i praktiska moment kan du komma till KTC för självträning.

Under terminen finns ett rum avsatt på KTC för drop-in-självträning mellan kl 08.00-16.00 och vilket rum som är bokat för respektive vecka hittar du på deras Instagram clinicumdanderyds 

KTC ligger på Ryggradsvägen 21, plan 4. För frågor om KTC kontakta i första hand Karin Pettersson
08-12355881. Har du frågor av mer övergripande karaktär om Clinicum och KTC är du välkommen att kontakta Per Wahlenius, Chef Clinicum, tel 08-123 562 75

I anslutning till KTC finns även mingelyta med mikrovågsugnar, kylskåp och diskmaskiner. Se rubriken "måltider".

Biblioteket på DS

När du är student på Danderyds sjukhus har du tillgång till medicinska bibliotekets alla resurser. Här finns medicinsk litteratur (inklusive dina kursböcker), drygt 9000 tidskrifter online, 10 läsplatser, 2 grupprum, 4 datorplatser och en datorsal med 10 datorer. Det finns också en sektion med skönlitteratur, CD-böcker, DVD-film att hyra. För att låna behöver du registrera dig som låntagare så tag med dig legitimation. Är du redan registrerad på något av de andra sjukhusbiblioteken kan du låna med med en gång (gäller ej KI:s bibliotek)

Biblioteket (intern länk, nås endast via DSnet)

Du kommer även åt bibliotekets resurser hemifrån via: e-biblioteket

KI DS syn på likabehandling

KI DS ser allvarligt på kränkningar och det är viktigt att du kontaktar någon på institutionen som du känner förtroende för och berättar om din upplevelse.

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare