Grundutbildning vid KI DS

Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus utbildar ca 330 studenter varje termin. Vi har ansvar för en fjärdedel av KI:s kliniska grundutbildning av läkarstudenter och vi utbildar även studenter från fysioterapeutprogrammet. Studenterna har både teoretisk utbildning och kliniska placeringar på sjukhuset.

Mingelytan uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus Foto: Malin Wirf

Här ges både föreläsningar, seminarier, laborationer, simulering och annan klinisk färdighetsträning. Studenterna examineras både teoretiskt och i kliniska färdigheter.

Under termin 8 har läkarstudenter möjlighet att göra sitt examensarbete (30hp) på KI DS.

Praktisk information

Till dig som är student på Danderyds sjukhus har vi en informationssida med all praktisk information du kan behöva för att göra din studiestart så smidig som möjlig.

Organisation av utbildning på grund- och avancerad nivå

Grundutbildningsansvarig på vår institution är Anna Kiessling; anna.kiessling@ki.se.

Profile image

Anna Kiessling

Professor/Överläkare

Biträdande grundutbildningsansvarig är Eli Westerlund; eli.westerlund@ki.se.

Samordnare för studentfrågor, Annika Kärnekull; annika.karnekull@ki.se. Hon driver och bevakar studentfrågor. Samordnaren kan du vända dig till om något inte fungerar tillfredställande eller om du har förslag på förbättringar. Samordnaren kan även ge dig namnet på studentrepresentanterna i de olika samordningsgrupperna.

Utbildningsrelaterade möten på institutionen

  • Utbildningsnämnden (UN)

Medlemmar: GUA (ordf), kursansvariga från alla grundutbildningskurser på läkar- och fysioterapeutprogrammet , administratör, extern lärare, studentrepresentanter utsedda av Läkarsektionen

Uppdrag: Förslag till kursplan för programkurser. Fastställande samt revidering av kursplan för fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program. Institutionsspecifika styrdokument.

  • Utbildningsrådet (UR)

Medlemmar: Clinicum-chef + Grundutbildningsansvarig (GUA) har delat ordförandeskap, i övrigt medlemmar från sjukhuset och institutionen.

Uppdrag: beredande organ under Danderyds sjukhus AB`s FoUU-kommitté. Rådet driver ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete av det verksamhetsintegrerade lärandet på sjukhuset i enlighet med kvalitetskriterier för universitetssjukvården (USV), arbetar för ständig utveckling av infrastrukturen för utbildning, utbildningsprocessen, samt att förtydliga och informera om utbildningsuppdraget och resursfördelning.

Därutöver har respektive klinik på sjukhuset samordningsmöten med kursansvariga för grundutbildningen där det organiseras på olika sätt för respektive kurs.

  • Kursledningsgrupp (KUL)

Medlemmar: GUA (ordf), kursansvariga och kursadministratörer från alla grundutbildningskurser på läkar- och fysioterapeutprogrammet

Uppdrag: samråd och kompetensutveckling i kursövergripande frågor.

  • Studentråd - för läkarprogrammets kurser

Medlemmar: kursansvariga, kliniska assistenter, kursadministratörer, 1-2 studentrepresentanter från samtliga kurser. Studentrepresentanter har ordförandeskap och skriver minnesanteckningar.

Uppdrag: Rådet driver kursövergripande frågor för att förbättra och behålla en bra studiesituation på KI DS.

Administration grundutbildning

Läkarprogrammet

 Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (MDBI) 

Profile image

Eli Westerlund

Kursansvarig och examinator
Profile image

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
+46852482608
+46703098917
Profile image

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
+46852482620

Annika Lundström

Bitr kursansvarig
Profile image

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
Profile image

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
+46852482620
Profile image

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
Profile image

Truls Gårdmark

Kursansvarig och examinator
Profile image

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
Profile image

Aida Wahlgren

Examinator
Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör
Profile image

Jan Jakobsson

Examinator
Profile image

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör
Profile image

Johan Ursing

Kursansvarig och examinator
Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

Ulrika Johannesson

Kursansvarig och examinator
Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör
Profile image

Camilla Sköld

Kursledare och kursansvarig
Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

Fysioterapeutprogrammet

Medicinska ämnen 2

Profile image

Kristian Borg

Examinator
Profile image

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
+46852482608
+46703098917

Uppdragsutbildning och SK kurser

Profile image

Olivia Ekberg

Utbildningsadministratör