Ulrika Johannesson

Ulrika Johannesson

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Obstetrik o gynekologi, 182 88 Stockholm

Om mig

  • Jag är docent på Karolinska Institutet och överläkare på 

  • Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus. På termin 11 i läkarprogrammet är jag ansvarig för SVK-kursen i gynekologisk kirurgi.
    Min forskning berör främst olika kirurgiska operationsmetoder såsom att operera bort livmodern, framfallskirurgi och kejsarsnitt. Vi studerar hur kvinnorna påverkas av olika operationsmetoder avseende livskvalitet samt bäckenbotten- och sexuell funktion. Forskningsmetoderna består både av kliniska studier och registerforskning. Jag anlitas ofta som föreläsare inom vulvasjukdomar, robotkirurgi och laparoskopisk kirurgi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Undervisning/Handledning, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Docent, Karolinska Institutet, 2023
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI