Praktisk information för studenter på KI DS

Välkommen som student på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Vi hoppas att du ska trivas som student här och vi strävar efter att din studiemiljö på KI DS ska fungera så bra som möjligt. Studiemiljön på ett sjukhus skiljer sig av naturliga skäl från ett vanligt universitet, bland annat då du under en stor del av den tid du studerar här kommer att delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Föreläsningssalar KIDS
Föreläsningssalar uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus

Här hittar du praktisk information för din vistelse här på KI DS. Om du har frågor om din kurs och dess innehåll hittar du information på kursrummet i Canvas. Du är även alltid välkommen att kontakta din kursledning.

Omklädning, sjukhuskläder och hygienrutiner

Omklädningsrum

Omklädningsrum för läkarstudenter på termin 4, 5, 6 och 7 är belägna på plan 1 Entrévägen 2, målpunkt J. Läkarstudenter på termin 10 och övriga kurser har sina omklädningsrum belägna på plan 3 vid målpunkt Q. Duschmöjligheter finns. Vid kursstart delas KI namnskyltar ut som ska fästas på det skåp du väljer, kom ihåg att ta med ett hänglås till ditt skåp. När du slutar som student på sjukhuset är det viktigt att du tömmer ditt skåp och tar bort ditt hänglås. Skåp utan giltig KI namnlapp öppnas och töms regelbundet.

Utanför omklädningsrummen finns stora korgar där du lämnar använda /smutsiga sjukhuskläder.

Om omklädningsrummen inte fungerar tillfredställande (belysning, städning, skåp, stölder m.m.) kontakta Annika Kärnekull eller prata med din studentrådsrepresentant.

Sjukhuskläder och hygienrutiner

Du får ha max 5 ombyten uthämtade (för en vecka). Det är viktigt att du slänger smutsiga sjukhuskläder i tvättkorgarna utanför omklädningsrummen! Tänk på att även oanvända kläder räknas som smutsiga efter två veckor eftersom det samlas damm och partiklar på kläderna. Uthämtade kläder som inte har använts inom två veckor skall också läggas i tvätten.

Tänk på hygienen!

Klädförråd på DS:

Sjukhuskläder hämtas vid Målpunkt H, plan 2
Öppet dygnet runt. Krävs kortaccess med e-tjänstekort.

Sjukhuskläder för gravida

Är du i behov av sjukhuskläder för gravida, se hylla i klädförrådet märkt "Gravidbyxor".

Prata med din kursledning om du har frågor angående kläder och hygienrutiner. Om du har synpunkter på rutinerna för uthämtning av sjukhuskläder, eller förslag på förbättringar är du välkommen att kontakta Annika Kärnekull eller prata med din studentrådsrepresentant.

eTjänstekort och behörigheter

När du påbörjar Läkarprogrammet ska du genomgå webutbildningen JoBSH, därefter skickas en beställning om utfärdande av ett eTjänstekort till den centrala kortadministrationen och du blir informerad hur du ska göra för att hämta ut ditt eTjänstekort. Du kommer att behöva ditt eTjänstekort under hela din vistelse på DS.

OBS! Om du inte har hämtat ut ditt eTjänstekort tidigare är det mycket viktigt att du hämtar ut det innan din kurs startar på Danderyds sjukhus (DS). På DS behöver du ditt kort för att logga in i datorerna, komma åt journalsystem, komma in i omklädningsrummen och för passage vid vissa dörrar.

Ladda med behörigheter

Vid kursstart ska du besöka Service center på DS för att få ditt kort laddat med de behörigheter du behöver inför den kurs du ska påbörja. Ta med kodkuvert och legitimation. Din kursledning har skickat en beställning till Service center med uppgifter om vilka behörigheter som just du behöver. Om du har möjlighet, kan du besöka Service center redan innan kursstart och ladda ditt kort, på så sätt kan du komma igång med dina studier direkt vid kursstart på ett smidigt sätt.

Service center ligger på Ryggradsvägen 11, plan 3. Telefon nr: 08 123 559 99

Öppettider för studenter: Mån-tor 12.30-16.00, fre 07.30-14.00 OBS! Lunchstängt mellan 11.30-12.30 

Gym

Vill du som student på DS träna?

Gymmet på DS heter ’Lyftet’ och ligger i hus 46.

Studenter tränar mellan kl. 05.30 -16.00 (insläpp senast 15.30)

Medlemsskap: 30 kr
Terminsavgift: 300 kr
Helår : 400 kr
30 dagar: 100 kr

Vill du bli medlem?

  1. Bli medlem i DS IF – Du får då en medlemskod skickad till din e-postadress med en länk till information om träningsavgift
  2. Betala in avgiften
  3. Gå till Lyftet och få ditt e-tjänstekort aktiverat så du kommer in på gymmet
  4. Träna på! 

Information om Lyftet

Parkering

Alla studenter på KI DS som har ett HSA-id får parkera på Danderyds sjukhus personalparkering (med samma villkor som sjukhuspersonal). 

Parkeringstiden ska registreras och betalas via appen "ApcoaFlow". 

OBS! För att parkera på personalparkeringen behöver ditt HSA-id registreras i ApocaFlow appen.

Personalparkering från 1 januari 2023

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2023. 

Danderyds sjukhus ingår i zon ytterstad. Parkeringstaxan från 1 januari är:

5 kr/timma, max 30 kr/dygn för parkering utomhus

6 kr/timma, max 36 kr/dygn för parkering i garage

Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar. 

https://www.locum.se/husen/danderyds-sjukhus/parkeringsinformation

https://www.locum.se/locum/personalparkering/

Karta över vart parkeringar finns vid Danderyds sjukhus.

Måltider

Utrymmen att äta medhavd mat finns vid Clinicum, Ryggradsvägen 21, plan 3 (under KTC) och på KI DS vid Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5. Där finns mikrovågsugnar, diskmaskiner och kylskåp. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent och snyggt.

Observera att ingen dryck eller förtäring är tillåten i föreläsningssalarna. Vi ber er respektera detta.

Till dig som har en funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning ska liksom övriga studenter garanteras undervisning av god kvalitet och en bra studiemiljö. Om du har en funktionsnedsättning som kan komma att påverka din studiesituation på sjukhuset, kontakta din kursledning för att diskutera fram en så bra lösning som möjligt. Det är viktigt att du i god tid meddelar din kursledning om du har särskilda behov

Läs mer om vad KI kan erbjuda dig med funktionsvariation

Map of Danderyds hospital showing the way fråm KIDS to Clinicum
Karta till Clinicum på DS

KTC (Kliniskt träningscentrum)

Clinicum och KTC erbjuder moderna och funktionella metod- och simuleringsrum samt grupprum och mingelyta. På KTC tränas och examineras både praktiska och kommunikativa färdigheter och där genomförs bland annat klinisk färdighetsträning av olika moment, HLR-utbildningar och avancerad medicinsk patientsimulering med fokus på teamträning och kommunikation.

Lokaler kan bokas för handledd undervisning och träning. Här kan du som student komma och träna i din egen takt efter instruktion. När du har haft undervisning tillsammans med handledare i praktiska moment kan du komma till KTC för självträning.

Under terminen finns rum avsatt på KTC för drop-in träning mellan kl. 8.00-16.00 samt några kvällar. Du hittar drop-in tiderna på Instagram: ClinicumDanderyds

KTC ligger på Ryggradsvägen 21, plan 4. För frågor om KTC kontakta i första hand 08-123 59309.

I anslutning till KTC finns även mingelyta med mikrovågsugnar, kylskåp och diskmaskiner. Se rubriken "måltider".

Välkomstfilm för studerande som skall göra sin VFU på DS

Biblioteket på DS

Ni hittar biblioteket  målpunkt N plan 4.

Bibliotekets datorsal hittar ni på Målpunkt N plan 3 där du som student kommer in dygnet runt med e-tjänstekort. 

När du är student på Danderyds sjukhus har du tillgång till medicinska bibliotekets alla resurser. Här finns medicinsk litteratur (inklusive dina kursböcker), drygt 9000 tidskrifter online, och en datorsal med 6 datorer. På dessa datorer finns det en TakeCare utbildningsmodul installerad för den som vill öva i systemet. Det finns också en sektion med skönlitteratur, CD-böcker, DVD-film att hyra. För att låna behöver du registrera dig som låntagare så tag med din legitimation. Är du redan registrerad på något av de andra sjukhusbiblioteken kan du låna med en gång (gäller ej KI:s bibliotek).

Biblioteket (intern länk, nås endast via DSnet)

Du kommer även åt bibliotekets resurser hemifrån via: e-biblioteket

KI DS syn på likabehandling

KI DS ser allvarligt på kränkningar och om du blir utsatt för detta är det viktigt att du kontaktar någon på institutionen som du känner förtroende för och berättar om din upplevelse.

Hälsorelaterade problem

Om du mår psykiskt dåligt eller upplever psykosocial stress är det viktigt att du söker hjälp. Din utbildningsadministratör kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till olika instanser.

Vid studierelaterade problem/ohälsa

Kan man få hjälp av Studenthälsan:

Gäller det arbetsskada/stickskada

Gäller det arbetsskada/stickskada ska du ringa på 08-524 835 60 och tala in ett meddelande så ringer de upp så snart de kan! 

Vid akut oro eller krissituation

Gäller din oro ett akut fysiskt eller psykiskt tillstånd? Ring 112

Behöver du konsultera någon om vart du kan vända dig för att få hjälp? Ring 1177 Vårdguiden.

Kontakt studentsamordnare

Profile image

Annika Kärnekull

Studentsamordnare