Grundutbildning vid KI DS

Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus utbildar ca 330 studenter varje termin. Vi har ansvar för en fjärdedel av KI:s kliniska grundutbildning av läkarstudenter och vi utbildar även studenter från fysioterapeutprogrammet. Studenterna har både teoretisk utbildning och kliniska placeringar på sjukhuset.

Mingelytan uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus Foto: Malin Wirf

Här ges både föreläsningar, seminarier, laborationer, simulering och annan klinisk färdighetsträning. Studenterna examineras både teoretiskt och i kliniska färdigheter.

Under termin 8 har läkarstudenter möjlighet att göra sitt examensarbete (30hp) på KI DS.

Praktisk information

Till dig som är student på Danderyds sjukhus har vi en informationssida med all praktisk information du kan behöva för att göra din studiestart så smidig som möjlig.

Administration grundutbildning

Läkarprogrammet

DSM2 - Den sjuka människan 2

Eli Westerlund

Kursansvarig och examinator

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Klinisk medicin - inriktning medicin

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
08-524 826 20

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör

Klinisk medicin- inriktning kirurgi

Truls Gårdmark

Kursansvarig och examinator
0706544342
0706544342

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör

Klinisk medicin- inriktning reproduktion och utveckling

Aida Wahlgren

Examinator

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

SVK - Fokus akutsjukvård - Akutmottagningen som arbetsplats

Kristina Hagwall

Kursansvarig

Jan Jakobsson

Examinator

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör

SVK - Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling

Johan Ursing

Kursansvarig och examinator

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

SVK - Fördjupning i gynekologisk kirurgi

Nina Bohm-Starke

Kursansvarig och examinator

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

SVK - Mindfulnessbaserad stresshantering

Camilla Sköld

Kursledare och kursansvarig

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

Fysioterapeutprogrammet

Medicinska ämnen 2

Kristian Borg

Examinator

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Uppdragsutbildning och SK kurser

Marzieh Javadzadeh

Utbildningsadministratör