Preschool brain Imaging and Behaviour Project, PIP-studien: en studie om hjärnans utveckling och beteende hos barn i förskoleåldern.

Vi söker nu barn som är mellan tre och fyra och ett halvt års ålder med autism till PIP-studien.

Om ni vill veta mer om studien eller om ni är intresserade av att eventuellt vara med, är vi tacksamma om ni tar kontakt med oss redan nu. 

Vad handlar PIP-studien om?

I PIP-studien studerar vi barns beteende och hjärnans utveckling hos barn med autism och barn med typisk utveckling. Barnen kommer att följas under förskoleåldern. Med PIP-studien vill vi förstå mer om skillnader i hjärnans utveckling hos olika barn och hur dessa skillnader kan påverka barnens sätt att tänka, känna och fungera i vardagen. Vi hoppas även kunna hitta metoder som i ett tidigt skede i livet kan säga hur olika barn med autism kommer att utvecklas under förskoleåldern.

PIP-studien är ett EU-samarbete

PIP-studien är den första studien i sitt slag och är ett samarbete mellan flera olika universitet i Europa (AIMS-2-TRIALS nätverket; www.aims-2-trials.eu), varav Karolinska Institutet är ett av universiteten.

Vad innebär det att vara med i PIP-studien?

Alla moment i studien kommer att ske i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet gällande Corona.

Barn och vårdnadshavare besöker KIND vid Karolinska Institutet (Gävlegatan 22, Stockholm) och SUBIC vid Stockholms universitet vid två tillfällen under studiens gång. Besöken sker med ungefär ett och ett halvt års mellanrum. Följande moment ingår i studien:

  • Webbaserade frågeformulär
  • Intervjuer med vårdnadshavare
  • Lekfulla uppgifter som barnet får lösa/göra
  • Provtagning (saliv, blod och avföringsprov)
  • EEG
  • Uppgifter på surfplatta/pekskärm
  • Eye-tracking
  • Magnetkameraundersökning

Magnetkameraundersökningen sker på SUBIC under naturlig sömn (dagtid eller kvällstid). Frågeformulär fylls i av vårdnadshavare i hemmet inför besöken. När barnet är sex år ingår endast webbaserade frågeformulär som besvaras av vårdnadshavare hemifrån

Forskning är alltid frivillig!

Alla moment görs på ett lekfullt och barnanpassat sätt. Barnet behöver självklart inte vara med på saker det inte vill eller som barnets vårdnadshavare inte vill att barnet ska vara med på.

Vill ni delta i studien?

Har du/ni ett barn med autism som ännu inte har hunnit fylla fyra och ett halvt år och tycker att studien låter intressant? I så fall är du/ni välkomna att kontakta leg. psykolog Lisa Axelsson, telefon 070-0923644, e-post lisa.axelsson@ki.se. Även barn som har ytterligare diagnoser utöver autism är välkomna att delta i studien. Vårdnadshavarna måste både kunna förstå och prata svenska eller engelska för att barnet ska kunna delta i studien.

Presentkort som tack!
Som tack för ert deltagande får du/ni ett ”superpresentkort” som kan användas i många affärer.

Vi ger ersättning för resa och hotellövernattning för de familjer som kommer långväga ifrån för att besöka oss.

Linda Girke

Anknuten till Forskning
0704040865
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa