Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i sju akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen

Petter Brodin

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Lars Sävendahl

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Eva Broström

Avdelningschef

None-Marie Kemp

Administratör

Jan-Inge Henter

Avdelningschef

Désirée Gavhed

Administratör

Elisabet Bergsten

Forskningssamordnare

Helena Lindgren

Avdelningschef

Charlotte Ovesen

Administratör

Sven Bölte

Avdelningschef
08-514 527 01