Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i sju akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.

Petter Brodin

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Lars Sävendahl

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Eva Broström

Avdelningschef

None-Marie Kemp

Administratör

Anna Nilsson

Avdelningschef

Désirée Gavhed

Senior forskningsspecialist

Sven Bölte

Avdelningschef
Izabela Lewalski
2023-09-20