Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i sju akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen

Petter Brodin

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Lars Sävendahl

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Eva Broström

Avdelningschef

None-Marie Kemp

Administratör

Anna Nilsson

Avdelningschef

Désirée Gavhed

Administratör

Anette Langebäck

Forskningssamordnare

Klas Blomgren

T.f. Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Sven Bölte

Avdelningschef
Jennifer Frithiof
2023-01-26