Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i sju akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen

avd. kbh okt-21
avd. kbh okt-21 Foto: n/a

Petter Brodin

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Lars Sävendahl

Avdelningschef

Jennifer Frithiof

Administratör

Eva Broström

Avdelningschef

None-Marie Kemp

Administratör

Anna Nilsson

Avdelningschef

Désirée Gavhed

Administratör

Anette Langebäck

Forskningssamordnare

Helena Lindgren

Avdelningschef

Sven Bölte

Avdelningschef