Skip to main content

Neuropediatrik

Forskningen är tvärvetenskaplig och griper över många olika områden från molekylärbiologi och genetik, över neurofysiologi och olika former av hjärnavbildning, till studier av funktioner, beteende, kliniska symtom behandling och delaktighet i samhället.

child holding branch
child holding branch

 

En huvudinriktning är studier av motoriska och kognitiva funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som magnet- och PET-kamera. Vi har också tillgång till ett välutrustat motoriklaboratorium för att studera olika rörelsefunktioner. Många olika yrkesgrupper är involverade i forskningen: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och psykologer till hjärnforskare, biologer och ingenjörer.

 

Ulf Andersson

Professor, senior
K6.Neuropediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa
K6.Neuropediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Hans Forssberg

Professor, senior
K6.Neuropediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristina Tedroff

Anknuten till Forskning

Eva Broström

Anknuten till Forskning

Ronny Wickström

Anknuten till Forskning