Skip to main content

Neuropediatrik

Forskningen är tvärvetenskaplig och griper över många olika områden från molekylärbiologi och genetik, över neurofysiologi och olika former av hjärnavbildning, till studier av funktioner, beteende, kliniska symtom behandling och delaktighet i samhället.

En huvudinriktning är studier av motoriska och kognitiva funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som magnet- och PET-kamera. Vi har också tillgång till ett välutrustat motoriklaboratorium för att studera olika rörelsefunktioner. Många olika yrkesgrupper är involverade i forskningen: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och psykologer till hjärnforskare, biologer och ingenjörer.

Forskningsområden Forskningsansvarig
Inflammatoriska sjukdomar Ulf Andersson
Utveckling och behandling Ann-Christin Eliasson
Global barnhälsa Hans Forssberg
Cerebral pares och andra motorikstörningar Kristina Tedroff
Rörelseanalys Eva Broström Weidenhjelm
Neuroinflammation i den växande hjärnan Ronny Wickström