Neuropediatrik

This page in English

Forskningen är tvärvetenskaplig och griper över många olika områden från molekylärbiologi och genetik, över neurofysiologi och olika former av hjärnavbildning, till studier av funktioner, beteende, kliniska symtom behandling och delaktighet i samhället.

En huvudinriktning är studier av motoriska och kognitiva funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som magnet- och PET-kamera. Vi har också tillgång till ett välutrustat motoriklaboratorium för att studera olika rörelsefunktioner. Många olika yrkesgrupper är involverade i forskningen: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och psykologer till hjärnforskare, biologer och ingenjörer.

Forskargrupper inom området:

Forskargrupp Forskargruppsledare
Utveckling och behandling Ann-Christin Eliasson
Neurologiska utvecklingsstörningar Hans Forssberg
Behandling och bedömning Lena Krumlinde Sundholm
Cerebral pares och andra motorikstörningar Kristina Tedroff
Neuromuskulära sjukdomar Thomas Sejersen
Rörelseanalys Eva Broström Weidenhjelm
Neuroinflammation i den växande hjärnan Ronny Wickström
NeurologiPediatrik