Neuropediatrik

Forskningen är tvärvetenskaplig och griper över många olika områden från molekylärbiologi och genetik, över neurofysiologi och olika former av hjärnavbildning, till studier av funktioner, beteende, kliniska symtom behandling och delaktighet i samhället.

child holding branch

 

En huvudinriktning är studier av motoriska och kognitiva funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som magnet- och PET-kamera. Vi har också tillgång till ett välutrustat motoriklaboratorium för att studera olika rörelsefunktioner. Många olika yrkesgrupper är involverade i forskningen: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och psykologer till hjärnforskare, biologer och ingenjörer.

 

Rörelse, Funktion och Hälsa - Ett kunskapscenter med expertis om modern rörelseanalys, mätmetoder och digitalisering i vården för barn och ungdom

Ulf Andersson

Professor Emeritus/Emerita
Forskning KBH
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ann-Christin Eliasson

Senior forskare
Broström
K6 Kvinnors och barns hälsa

Hans Forssberg

Professor
Broström
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristina Tedroff

Forskargruppledare

Eva Broström

Professor, adjungerad

Ronny Wickström

Anknuten till Forskning
Izabela Lewalski
2023-09-08