Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningarna på grund- och avancerad nivå på Institutet för Miljömedicin (IMM) bedrivs med nära anknytning till forskning och arbetsliv.

Utbildningar på grundnivå

 

Utbildningar på avancerad nivå

Masterprogrammet i Toxikologi

Masterprogrammet var ett av de första utbildningsprogrammen i toxikologi i världen när det startade 1976. Programmet är unikt med sin tvååriga sammanhållna inriktning mot toxikologi och hälsorisker. Programmet bygger på den nära kopplingen till högkvalitativ forskning och riskbedömning vid IMM, och samarbetar med läkemedels- och kemisk industri och nationella myndigheter.

För mer information, besök programmets hemsida:

https://ki.se/en/imm/masters-programme-in-toxicology

Kontakt

Annika Hanberg

Programansvarig

Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Magisterprogrammet i arbete och hälsa, utvecklades efter ett initiativ från Regeringen, med syfte att kompetensförsörja bland annat Företagshälsovården.

Programmet, som ges på svenska, har c:a 80 studenter fördelade på tre inriktningar: Beteendevetenskap, Ergonomi, och Företagssköterska. Studenternas bakgrunder är skilda (beroende på inriktning) och omfattar bland annat arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Mer information hittar du på programmets hemsida:

https://utbildning.ki.se/student/magisterprogrammet-i-arbete-och-halsa

Kontakt

Jenny Selander

Programansvarig
C6 Institutet för miljömedicin

Läkarprogrammet

IMM är ansvarig för kursen Hälsa i samhälle och miljö (12 hp), läkarprogrammet, termin 11. Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

Länk till mer information. 

Kontakt

Karin Leander

Kursansvarig och examinator
C6 Institutet för miljömedicin