Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutet för Miljömedicin (IMM) ansvarar för masterprogrammet i toxikologi och magisterprogrammet i arbete och hälsa. IMM ansvarar för och medverkar också i kurser inom läkarprogrammet, kandidatprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i biomedicin och masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Masterprogrammet i toxikologi

Masterprogrammet var ett av de första utbildningsprogrammen i toxikologi i världen när det startade 1976. Programmet är unikt med sin tvååriga sammanhållna inriktning mot toxikologi och hälsorisker. Programmet bygger på den nära kopplingen till högkvalitativ forskning och riskbedömning vid IMM, och samarbetar med läkemedels- och kemisk industri och nationella myndigheter.

Mer information om programmet.

Mer information on Bergendorff-stipendiet.

IMM är kursansvarig för kurser i masterprogrammet i toxikologi

Principles of toxicology

Target Organ Toxicology - Toxicokinetics and Toxicodynamics

Histopathology and Clinical Pathology

Applications of Methods in Toxicological Research

Health Risk Assessment

Global Toxicology in a Sustainable Society

Molecular and Cellular Toxicology

Risk Assessment and In Silico Toxicology

Regulatory Toxicity Testing

Degree Project in Toxicology

Profile image

Annika Hanberg

Programansvarig


Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Magisterprogrammet i arbete och hälsa, utvecklades efter ett initiativ från Regeringen, med syfte att kompetensförsörja bland annat Företagshälsovården.

Programmet, som ges på svenska, har c:a 80 studenter fördelade på tre inriktningar: Beteendevetenskap, Ergonomi, och Arbetsmiljöstrateg. Studenternas bakgrunder är skilda (beroende på inriktning) och omfattar bland annat arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Mer information om programmet: https://utbildning.ki.se/student/magisterprogrammet-i-arbete-och-halsa

IMM är kursansvarig för kurser i Masterprogrammet i arbete och hälsa

Arbetsliv och Hälsa

Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

Yrkesmedicin

Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön 

Vetenskaplig metod

Exponering, riskbedömning och intervention

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet

Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsorganisation

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Examensarbete i Arbete och hälsa

Profile image

Jenny Selander

Programansvarig
Profile image

Karin Leander

Kursansvarig och examinator


Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

IMM är kursansvarig för kurser i masterprogrammet i fokhälsovetenskap

Methods for studying the distribution of health

Introduction to Planning and Program Development

Epidemiological methods for studying the determinants of health


Kandidatprogrammet i biomedicin

IMM är kursansvarig för kurs i kandidatprogrammet i biomedicin

Biostatistics

IMM medverkar i kurser i kandidatprogrammet i biomedicin

Pharmacology and Toxicology

Molecular Medicine – Oncology


Masterprogrammet i biomedicin

IMM är kursansvarig för kurs i masterprogrammet i biomedicin

Applied biostatistics

 

JZ
Innehållsgranskare:
Johanna Bergman
2024-02-23