Masterprogrammet i toxikologi

Masterprogrammet i toxikologi internationaliserades under hösten 2010, då antalet platser utökades från 15 till 20. Sedan dess har fokus legat på underhåll och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Studenterna åtar sig sin utbildning vid IMM och är utbildade i nära samband med forskningen i akademin och i industrin, liksom i riskbedömning. Masterprogrammet i toxikologi ingår som en av fem program, som drivs av Biomedicinskt programråd, som ansvarar för att övervaka kvaliteten i utbildningen.

Mer information finns på den engelskspråkiga versionen.

Masterprogrammet i Toxikologi

Contact

 

Profile image

Annika Hanberg

Programme Director
AH
Innehållsgranskare:
Kristian Dreij
2024-02-05