Mer information

 

Här finns mer information om Naturvårdsverkets miljöövervakning och om den europeiska databasen IPChem.

 

Kontaktinformation datavärd

Profile image

Maria Kippler

Ansvarig datavärdsskapet
Profile image

Niklas Andersson

Databas- och hemsideshanterare
MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-01-18