Dataleveransmall

Här finns dataleveransmallar som ska användas för rapportering av data till datavärden. Använd alltid senaste version, dvs de som ligger här.

För alla undersökningar där biologiska mätdata samlats in ska Dataleveransmall HBM användas.

För undersökningar där data från undersökningar på cancerframkallande luftföroreningar samlats in ska Dataleveransmall Cancerframkallande ämnen användas.

För övriga datainsamlingar (livsmedelshalter, etc) ska Dataleverans Övrigt användas.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-02-02