Alla rapporter

Här finns länkar till alla HÄMI-rapporter sedan 1996 samt årsrapporter och andra rapporter med relevans för HÄMI. Länkarna till rapporterna går i första hand till sidan på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Det går även att söka efter rapporterna direkt via DiVA.

Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Concentrations of cadmium, cobalt, chromium, manganese, nickel, and iodine in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2020
Län: Uppsala Utförandeår: 2009-2020 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2022

Mercury concentrations in pregnant women in circumpolar Sweden (Kiruna)
Län: Norrbotten Utförandeår: 2015-2016 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2018

Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2008 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2009

Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejdd
Län: Västerbotten Utförandeår: 2003 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2006

Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund
Län: Skåne Utförandeår: 2002 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2005

Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2001 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2004

Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län
Län: Uppsala Utförandeår: 2000 Utförare: IMM Rapportår: 2001

Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning
Län: Stockholm Utförandeår: 1994-1996 Utförare: IMM Rapportår: 1999

Risk och nytta med fisk
Län: Flera Utförandeår: 2007-2008 Utförare: Linköping AMM Rapportår: 2008

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, kvicksilver
Län: Vätternområdet Utförandeår: 2001-2002 Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping Rapportår: 2003

Kvicksilverexponering hos kvinnor med högt fiskintag
Län: Flera Utförandeår: 2001 Utförare: IMM Rapportår: 2002

Biomonitorering av kadmium i urin hos svenska kvinnor
Län: Flera Utförandeår: 2022 Utförare: IMM Rapportår: 2024

Hälsorelaterad miljöövervakning – biomonitorering av kadmium i urin hos svenska och utländska kvinnor
Län: Flera Utförandeår: 2018-2019 Utförare: IMM Rapportår: 2020

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2015 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2016

Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012-2013 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2014

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000
Län: Skåne Utförandeår: 2010 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2012

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Stockholms län – tidsserie
Län: Stockholm Utförandeår: 2009 Utförare: IMM Rapportår: 2010

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2008-2009 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2010

Utvärdering av genomförda studier av halter av kadmium i urin hos två åldersgrupper av kvinnor
Län: Flera Utförandeår: 2002-2007 Utförare: IMM Rapportår: 2008

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten
Län: Skåne, Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2002-2006 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2007

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten
Län: Skåne, Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2002-2006 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2007

Kadmiumexponering hos kvinnor i Stockholm, 20-29 år och 50-59 år (data finns i medelvärdestabell, rapport saknas)
Län: Stockholm Utförandeår: 2003-2004 Utförare: IMM Rapportår: 2006

Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2003 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2003

Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2002 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2003

Exponering för toxiska metaller och andra spårelement vid 4-års ålder – data från NICE studien i Norrbotten
Län: Norrbotten Utförandeår: 2019-2022 Utförare: IMM Rapportår: 2024

Tidstrender för bly, kadmium och kvicksilver – en uppdatering 2019
Län: Skåne Utförandeår: 2013-2019 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2020

Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar i undersökningen Riksmaten ungdom 2016–17
Län: Flera Utförandeår: 2016-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2020

Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden
Län: Flera Utförandeår: 2016-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2020

Miljömedicinsk hälsoövervakning av barn i områden med förorenad mark från glasbruk – Lessebo kommun
Län: Kronoberg Utförandeår: 2017 Utförare: Lunds universitet, Arbets- och miljömedicin Syd Rapportår: 2018

Cadmium and mercury exposure over time in children in southern Sweden (1986 – 2013)
Län: Skåne Utförandeår: 1986-2013 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2016

Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos skånska barn 2009-2011 - med jämförelser bakåt till 1978
Län: Skåne Utförandeår: 2009-2011 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2012

Assessment of relationships between blood-lead concentrations in children and toxic effects
Län: Skåne Utförandeår: 1978-2007 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2010

Yearly measurements of blood lead in Swedish children since 1978: an update showing that the falling trend continues
Län: Skåne Utförandeår: 1978-2006 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2006

Exponering för tungmetaller i glasbruksområden
Län: Kalmar län Utförandeår: 2014-2016 Utförare: AMM Linköping Rapportår: 2017

Time trends of lead and cadmium in the adult population of Northern Sweden 1990-2014
Län: Norr- och Västerbotten Utförandeår: 1990-2014 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2015

Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin -Variabilitetsbiobank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012-2013 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2015

Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2013

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11 – resultatsammanställning
Län: Flera Utförandeår: 2010-2011 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2013

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle
Län: Östergötland Utförandeår: 2008 Utförare: Linköping AMM Rapportår: 2012

Time trends of cadmium, lead and mercury in the population of Northern Sweden 1990-2009 and blood levels of rhodium and platinum in 2009
Län: Norr- och Västerbotten Utförandeår: 1990-2009 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2011

Katalysatorelement (platina, palladium och rodium) i blod hos unga kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten
Län: Skåne, Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2004, 2006-2007 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2007

Kadmium och kvicksilver i urin hos yngre män och kvinnor samt medelålders män
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2005 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2006

Spårelement i blodkroppar från Väster- och Norrbottningar 1990-99
Län: Norr- och Västerbotten Utförandeår: 1990-1999 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2002

Metodutveckling för blodprovstagning på filterpapper
Län: Ej relevant Utförandeår: 2020-2021 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2022

Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?
Län: Skåne, Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2010 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009Enkät 
Län: Flera Utförandeår: 2009 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2009

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2008 - slutrapport
Län: Flera Utförandeår: 2008 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2008

Utvärdering av tidsserie - bly- och kadmiumhalter i blod
Län: Skåne Utförandeår: 1978-2007 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2008

Biologiska mätdata – organiska ämnen

Undersökningar av organiska ämnen, till exempel dioxiner, PCB, ftalater, PFAS med flera i biologiska matriser som blod, urin, och modersmjölk.

Levels of Persistent Halogenated Organic Pollutants (POP’s) in Mother’s Milk from First-Time Mothers in Uppsala, Sweden: Results from Year 2022, Chlorinated Pesticides from 2020-2022, and Temporal Trends for the Time Period 1996-2022
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2022 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2024

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP’s) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2020 and 2021, and temporal trends for the time period 1996-2021
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2021 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2023

Hälsorelaterad miljöövervakning Analys av klorparaffiner i bröstmjölk och serum
Län: Västerbotten Utförandeår: 2020 Utförare: Stockholms universitet Rapportår: 2022

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2017 to 2019, and temporal trends for the time period 1996-2019
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2019 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2021

Temporal trends of Swedish environmental and human milk concentrations of dioxins, furans and dioxin-like PCBs, with forecasts to 2040
Län: Flera Utförandeår: 1969-2019 Utförare: NRM, SLU, SLV Rapportår: 2020

Levels of chlorinated naphthalenes in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2012 to 2017
Län: Uppsala Utförandeår: 2012-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2019

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2015 and 2016, and temporal trends for the time period 1996-2016
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2016 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015
Län: Stockholm, Västra Götaland Utförandeår: 1972-2015 Utförare: Naturhistoriska riksmuseet Rapportår: 2017

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2014 and temporal trends for the time period 1996-2014
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2015

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from year 2012 and temporal trends for the time period 1996-2012
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2012 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2014

Polybrominated diphenylethers (PBDE) and hexabromocyclododecane (HBCD) in paired samples of blood serum and breast milk – a correlation study
Län: Uppsala Utförandeår: 2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2013

PFAAs in matched milk and serum from primipara women
Län: Uppsala Utförandeår: 2004-2011 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2013

Uppdaterande och nya tidstrendsanalyser av halogenerade persistenta ämnen i svensk bröstmjölk: PCDDs, PCDFs och DL-PCB
Län: Uppsala Utförandeår: 1972-2011 Utförare: Stockholms universitet Rapportår: 2013

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from 2008/2010 and temporal trends 1996-2010
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2012

Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010
Län: Flera Utförandeår: 2008-2010 Utförare: Stockholms universitet Rapportår: 2010

PBDE, HBCD och PCB i inomhusdamm och i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008
Län: Uppsala Utförandeår: 2008 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2010

Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008
Län: Uppsala Utförandeår: 2008 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2009

Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover
Län: Flera Utförandeår: 2007 Utförare: Stockholms universitet Rapportår: 2008

Bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala - uppdaterad tidstrend 1996-2006
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2006 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2008

Tidstrend 1996-2006: Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2006 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2007

Mätningar av PFOS i bröstmjölk och blod
Län: Flera Utförandeår: 2004 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2006

Tidstrend 1996-2004: Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2004 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2006

Regionala skillnader i halter av persistenta organiska miljögifter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, Göteborg, Lund och Lycksele
Län: Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten Utförandeår: 2000-2004 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2005

Analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCDD) i human mjölk från Stockholm – en tidstrends studie
Län: Uppsala Utförandeår: 1994-2004 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2005

Polyklorerade bifenyler och klorerade bekämpningsmedel/metaboliter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, tidstrend 1996-2003
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2003 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2004

Persistenta organiska miljöföroreningar i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, 2002-2003
Län: Uppsala Utförandeår: 2002 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2003

Syntetiska myskföreningar i bröstmjök och fisk
Län: Flera Utförandeår: 1996-2001 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2003

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001
Län: Stockholm Utförandeår: 2001 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2002

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Uppsala, 2000-2001
Län: Uppsala Utförandeår: 2001-2002 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2001

Fluorine mass balance and suspect screening in first-time mothers from Uppsala, Sweden: Results for years 2018-2021
Län: Uppsala År: 2018-2021 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2024

Levels of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2020-2022, and temporal trends for the time period 1996-2022
Län: Uppsala År: 1996-2022 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2023

Concentrations of brominated flame retardants (PBDEs, HBCDD,HBB, PBEB, BTBPE, and DBDPE) in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2021
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2021 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2023

Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala, Sweden results from year 2017-2019, and temporal trends for the time period 1996-2019
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2019 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2020

Tidstrender av PFAS-nivåer i serum hos gravida kvinnor
Län: Skåne Utförandeår: 1995-2014 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2020

Temporal trends of suspect and target per/polyfluoroalkyl substances (PFASs), Extractable organic fluorine (EOF) and total fluorine (TF) in pooled serum from first-time mothers in Uppsala, Sweden, 1996-2017
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2019

Concentrations of brominated flame retardants (HBB, PBEB, BTBPE, DBDPE, PBDEs and HBCD) in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2017 (2019)
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2019

Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2016
Län: Uppsala Utförandeår: 1997-2016 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Temporal trends of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 1996-2016
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2016 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 2012 and 2014
Län: Uppsala Utförandeår: 2012 och 2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2015

Temporal trends of perfluoroalkyl substances in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2014
Län: Uppsala Utförandeår: 1997-2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2015

Levels of PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala – temporal trends 1996-2014
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2015

Tidstrend 1996-2011– Bisfenol A (BPA) och andra fenolära ämnen i blod från förstföderskor i Uppsala
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2011 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2013

BDE-209 i blodserum från förstföderskor i Uppsala – tidstrend 1996-2010
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2011

Perfluorerade organiska ämnen i serum från förstföderskor i Uppsala – tidstrend 1996-2010
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2011

Nonylfenol och bisfenol A i blod från ammande kvinnor
Län: Uppsala Utförandeår: 2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2010

Perfluorerade organiska ämnen i blod under graviditet och amning
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-1999 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2009

Retrospektiva studier av halterna av perfluorerade ämnen i plasma hos kvinnor mellan 1987 och 2007
Län: Skåne Utförandeår: 1987-2007 Utförare: Lunds Universitet Rapportår: 2009

Serumnivåer av pentaklorfenol, polyklorerade bifenyler och hydroxylerade metaboliter av PCB under graviditet och amning
Län: Uppsala Utförandeår: 2005 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2005

Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar
Län: Flera Utförandeår: 2000 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2000

Spädbarns exponering för miljögifter
Län: Örebro År: 2014-2017 Utförare: Örebro Universitet Rapportår: 2024

Report to the Swedish EPA (the Health-Related Environmental Monitoring Program: Levels of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in serum from children at 4, 8 and 12 years of age, in Uppsala, Sweden: results from year 2020-2021 and temporal trends for the time period 2008-2022
Län: Uppsala År: 2020-2022 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2023

Levels of PCB, PCDD/F and BFR in pooled serum samples from 4-, 8- and 12-year-old children in Uppsala, sampled 2008-2021 (POPUP), and PCB and PCDD/F in 12-year-old children from Sweden, sampled 2016-2017 (Riksmaten Adolescents)
Län: Uppsala Utförandeår: 2008-2021 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2023

Barns exponering för miljökemikalier 2019-2021 – en fortsättning på tidsserien 1998-2015
Län: Stockholm Utförandeår: 2021 Utförare: IMM Rapportår: 2022

Intraindividuell trend av PFAS bland kvinnor och barn
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2019 Utförare: Sveriges lantbruksuniversitet Rapportår: 2021

Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in serum from children at 4, 8, and 12 years of age, in Uppsala 2008-2019
Län: Uppsala Utförandeår: 2008-2019 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2020

Tidstrender av kemiska ämnen i barns urin och utvärdering av förskoledamm som exponeringskälla
Län: Stockholm Utförandeår: 2015 Utförare: IMM Rapportår: 2017

Temporal trends of poly and perfluoroalkyl substances PFASs in serum from children
Län: Uppsala Utförandeår: 2008-2015 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2016

Barns exponering för miljökemikalier – en ny tidsserie
Län: Stockholm Utförandeår: 1998-2000 Utförare: IMM Rapportår: 2015

Urin- och serumhalter av organiska miljöföroreningar hos unga vuxna i Skåne år 2000 – 2022 - Resultat från den sjätte delstudien 2022
Län: Skåne Utförandeår: 2022 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2024

Urinhalter av organiska miljöföroreningar hos unga vuxna – Resultat från födelsekohorten BAMSE
Län: Stockholm Utförandeår: 2016-2019 Utförare: IMM Rapportår: 2020

Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden
Län: Flera Utförandeår: 2016-2017 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2020

Koppling mellan halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser i dricksvatten och blodserum bland deltagarna i Riksmaten ungdom 2016-17
Län: Flera Utförandeår: 2016-2017 Utförare: SLU Rapportår: 2020

Urin- och serumhalter av organiska miljöföroreningar hos ungdomar i Skåne. Resultat från den femte delstudien 2017
Län: Skåne Utförandeår: 2017 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2019

Organiska miljöföroreningar i urin hos unga i norra och södra Sverige med supplementtabeller
Län: Skåne, Norrbotten och Västerbotten Utförandeår: 2013-2014 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2018

Biomonitoring of organophosphorus flame retardants in a Swedish population – Results from four investigations between years 2000 - 2013.
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2017

Tidstrender för ftalater, bisfenoler, polyaromatiska kolväten (PAH:er) och triklosan i urinprov hos unga män och kvinnor – Resultat från fyra undersökningar mellan år 2000 - 2013.
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2017

Tidstrender för urinhalter av bekämpningsmedelsrester hos unga män - Resultat från fyra undersökningar mellan 2000-2013
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2016

Tidstrender för och halter av perfluorerade alkylsyror (PFAAs) i serum samt ftalatmetaboliter och alkylfenoler i urin hos unga svenska män och kvinnor– Resultat från den fjärde uppföljningsundersökningen år 2013
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2014

Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2013

Tidstrender för och halter av persistenta fluorerade, klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum samt ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den tredje uppföljningsundersökningen år 2009-2010
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2010 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2010

Tidstrender för och halter av persistenta klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum hos unga svenska män – Resultat från den andra uppföljningsundersökningen år 2006
Län: Skåne Utförandeår: 2006 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2008

Tidstrender för halter av ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2004 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2006

Tidstrender för serumhalter av persistenta klororganiska miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004
Län: Skåne Utförandeår: 2000-2004 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2005

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in serum from Swedish men 1988-2002. A longitudinal study
Län: Skåne Utförandeår: 1988-2000 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2005

Tidstrender för exponering för persistenta organohalogena miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från basundersökningen
Län: Skåne Utförandeår: 2000 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2003

Risk och nytta med fisk
Län: Flera Utförandeår: 2007-2008 Utförare: Linköping AMM Rapportår: 2008

Tidstrender för halter av persistenta klororganiska miljögifter i blod hos vuxna svenska män i relation till konsumtion av fet östersjöfisk
Län: Sydöstra Sverige Utförandeår: 1987-2002 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2004

Exposure of persistent organic pollutants (POPs) in relation to high fish consumption, part 3
Län: Flera Utförandeår: 2001-2002 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2004

Exponering för perfluorkarboner hos kvinnor med högt fiskintag
Län: Flera Utförandeår: 2001-2002 Utförare: Stockholms universitet och IMM Rapportår: 2004

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, organiska ämnen
Län: Vätternområdet Utförandeår: 2001-2002 Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping Rapportår: 2003

Organic pollutants in urine 2014 and levels of bisphenol A 2009 and 2014 in the adult population of Northern Sweden
Län: Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2009 och 2014 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2015

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11 – resultatsammanställning
Län: Flera Utförandeår: 2010-2012 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2013

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle
Län: Östergötland Utförandeår: 2008 Utförare: Linköping AMM Rapportår: 2012

Bisfenol A i urin från män och kvinnor i Norr- och Västerbotten
Län: Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2009 Utförare: Lund universitet Rapportår: 2012

Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11
Län: Skåne Utförandeår: 2010-2011 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2011

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008/2009
Län: Skåne Utförandeår: 2004-2008 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2009

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel - en pilotstudie
Län: Skåne Utförandeår: 2004 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2005

Perfluoroalkylated compounds in whole blood and plasma from the Swedish population
Län: Stockholm Utförandeår: 2002 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2004

Statistisk analys av hur kost, demografi och andra faktorer påverkar urinhalter av toxiska ämnen och dess metaboliter
Län: Flera År: 2016-2017 Utförare: SLU Rapportår: 2023

Concentrations of UV-filters (benzophenones) and arsenic in urine samples from participants in the dietary survey Riksmaten adolescents 2016-17
Län: Flera Utförandeår: 2021 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2021

Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCBer, HCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka faktorer bidrar till skillnader?
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2019 Utförare: SLV, NRM, SLU Rapportår: 2020

Analys av PCB och PCDD/F i blodserum från barn och ungdomar – metodutveckling samt framtagande av indikatorsubstanser
Utförandeår: 2019 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2019

Utvärdering av samband mellan mammors POP-belastning under graviditets- och amningsperioden och deras barns hälsa
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Statistisk utvärdering av tidstrendsstudier av kemikalier i modersmjölk och blodserum från förstföderskor i Uppsala 1996-2014 (POPUP)
Län: Uppsala Utförandeår: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2016

Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin -Variabilitetsbiobank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012-2013 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2015

Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?
Län: Skåne, Norr- och Västerbotten Utförandeår: 2010 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Persistenta organiska miljöföroreningars halter i plasma i relation till kostfaktorer av betydelse för diabetesrisk
Län: Västerbotten Utförandeår: 1991-2007 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Perfluoroalkyl acids in serum from nursing women living in an area in Sweden with drinking water contamination
Län: Flera Utförandeår: 1996-2011 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2011

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009Enkät
Län: Flera Utförandeår: 2009 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2010

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2008
Län: Flera Utförandeår: 2008 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2008

Phthalates and their metabolites in human breast milk, blood and urine as measures for monitoring exposure in human risk groups
Län: Flera Utförandeår: 2002-2003 Utförare: IMM Rapportår: 2005

Luftföroreningar – exponeringsstudier

Undersökningar av människors exponering för luftföroreningar, till exempel bensen, kvävedioxid, partiklar med flera.

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Umeå 2021
Län: Västerbotten Utförandeår: 2021 Utförare: Umeå Universitet Rapportår: 2022

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Göteborg 2019
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2019 Utförare: Göteborgs Universitet Rapportår: 2021

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Lindesberg 2016
Län: Örebro Utförandeår: 2016 Utförare: AMM Örebro Rapportår: 2017

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätning Stockholm 2015
Län: Stockholm Utförandeår: 2015 Utförare: IMM Rapportår: 2015

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätning Malmö 2014
Län: Skåne Utförandeår: 2014 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2015

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013
Län: Västerbotten Utförandeår: 2013 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2014

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Göteborg 2012
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2012 Utförare: Göteborgs Universitet Rapportår: 2012

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Lindesberg 2010/2011
Län: Örebro Utförandeår: 2010 Utförare: AMM Örebro Rapportår: 2010

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008
Län: Skåne Utförandeår: 2008 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2010

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Stockholm 2009
Län: Stockholm Utförandeår: 2009 Utförare: IMM Rapportår: 2009

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2007
Län: Västerbotten Utförandeår: 2007 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2008

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Göteborg 2006
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2006 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2008

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Lindesberg 2005/2006
Län: Örebro Utförandeår: 2005 Utförare: AMM Örebro Rapportår: 2006

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Malmö 2003
Län: Skåne Utförandeår: 2003 Utförare: Lunds universitet Rapportår: 2004

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Stockholm 2002/2003
Län: Stockholm Utförandeår: 2002 Utförare: IMM Rapportår: 2004

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Exponering och halter i Umeå 2001
Län: Västerbotten Utförandeår: 2001 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2002

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2000 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2001

Quantification of population exposure to NO2, PM10 and PM2.5, and estimated health impacts 2019
Län: Flera Utförandeår: 2019 Utförare: IVL, Umeå universitet Rapportår: 2022

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts
Län: Flera Utförandeår: 2015 Utförare: IVL, Umeå universitet Rapportår: 2018

Uppskattning av exponering för ozon: Slutrapport från pilotstudie
Län: Uppsala Utförandeår: 2013 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2014

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden 2010
Län: Flera Utförandeår: 2010 Utförare: IVL Rapportår: 2014

Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005
Län: Flera Utförandeår: 2005 Utförare: IVL Rapportår: 2009

Quantification of deaths attributed to air pollution in Sweden using estimated population exposure to nitrogen dioxide as indicator
Län: Flera Utförandeår: 2005 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2005

Quantification of general population exposure to nitrogen dioxide in Sweden
Län: Flera Utförandeår: 2004 Utförare: IVL Rapportår: 2004

Vedeldningens bidrag till luftföroreningar i Toltorpsdalen, Mölndal
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2023 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2024

Stadsluftens hälsobelastning på barn
Län: Skåne Utförandeår: 2018-2020 Utförare: AMM Lund Rapportår: 2022

Vedeldning i Västra Götaland Rapport till Naturvårdsverket från enkätstudie om eldningsvanor
Län: Västra Götaland Utförandeår: 2020 Utförare: Göteborgs Universitet Rapportår: 2020

Luftföroreningshalter på förskolegårdar
Utförandeår: 2018-2020 Utförare: AMM Lund Rapportår: 2021

Genomgång och strategisk utvärdering av HÄMI-serien Cancerframkallande ämnen i tätortsluft
Utförandeår: 2020 Utförare: IMM Rapportår: 2020

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Utvärderingsuppdrag mätningar utförda 2000 - 2016
Utförandeår: 2019 Utförare: AMM Göteborg Rapportår: 2019

Luftkvalitén i barns utemiljö – en kunskapsinventering
Utförandeår: 2019 Utförare: AMM Lund Rapportår: 2019

Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2
Utförandeår: 2011 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri
Utförandeår: 2011 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Bestämning av toxiska effekter hos respirabla partiklar insamlade med TEOM- instrument i svenska tätorter – ett möjligt verktyg vid hälsorelaterad miljöövervakning
Utförandeår: 2010 Utförare: AMM Linköping Rapportår: 2012

Jämförelse av provtagare för personburen exponering för bensen och 1,3-butadien
Utförandeår: 2008 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2008

Luftföroreningar – besvär, hälsoeffekter

Undersökningar av samband mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter.

Coronanedstängningens betydelse för luftföroreningshalter, beräknade hälsokonsekvenser och registrerade uttag av astmaläkemedel i Stockholmsområdet
Län: Stockholm Utförandeår: 2020-2021 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2022

Effekter på luft och hälsa i områden utsatta för rök från skogsbränder med fokus på Jämtland 2018
Län: Jämtland-Härjedalen Utförandeår: 2018 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2021

Samband mellan partikelhalten i Visby och akuta kontakter för astma och sjukdomar i andningsorganen
Län: Gotland Utförandeår: 2013-2019 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2020

Luftföroreningars effekt på akutbesök för andningsorganen och uttag av astmamedicin
Län: Flera Utförandeår: 2013-2018 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2019

Sambandet mellan luftföroreningshalter och akuta vårdkontakter för luftvägssjukdomar som hälsoindikator för luftkvalitet
Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne Utförandeår: 2005-2013 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2016

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008
Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne Utförandeår: 2001-2008 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – tidsserieanalys av akutmottagningsbesök för astma eller andningsorganen i relation till luftföroreningshalter
Län: Stockholm Utförandeår: 2001-2008 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2010

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005
Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne Utförandeår: 2001-2005 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2008

Akuta luftvägsbesvär bland vuxna astmatiker i förhållande till tidsmässiga variationer i luftföroreningshalter - en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005
Län: Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland Utförandeår: 2005 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2006

Besvärsförekomst i relation till luftföroreningshalter i tre svenska städer. En studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005
Län: Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland Utförandeår: 2005 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2006

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomar i Stockholm 1998-2002
Län: Stockholm Utförandeår: 1998-2002 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2004

Luftföroreningshalter och sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg 1997-1999
Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne Utförandeår: 1997-1999 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2003

Akuta luftvägsbesvär hos vuxna astmatiker i relation till luftföroreningshalter
Län: Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland Utförandeår: 2000 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2001

Skillnaden mellan olika uppskattningar av hälsokonsekvenser av luftföroreningar i Sverige
Län: Flera Utförandeår: 2022-2023 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2023

Utomhusluften i Stockholms län. Exponering, utsatta grupper och besvär
Län: Stockholm Utförandeår: 2019 Utförare: CAMM Stockholm Rapportår: 2020

Pollen, luftföroreningar, allergi
Utförandeår: 2014 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2014

Pollen, luftföroreningar och väderlek – bidrar alla till behovet av allergiläkemedel
Län: Västra Götaland, Skåne Utförandeår: 2006-2012 Utförare: Göteborgs universitet Rapportår: 2014

Hur påverkar en samtidig exponering för pollen och luftföroreningar hälsan? Preliminär rapport
Län: Stockholm Utförandeår: 2009-2010 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2011

Samverkar pollen och luftföroreningar i sin effekt på hälsan?
Län: Stockholm Utförandeår: 2009-2010 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2011

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – en analys av möjligheterna att använda tidsserieanalyser baserade på hälsoregister och haltmätningar
Utförandeår: 2005 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2005

En analys av Göteborgs luft över 40 år – halter och dödlighet
Län: Västra Götaland Utförandeår: 1960-2000 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2005

Livsmedel - exponering, intagsberäkningar

Undersökningar av människors exponering för miljöföroreningar i livsmedel och dricksvatten.

Jämförelse mellan beräknad exponering för resthalter av bekämpningsmedel bland svenska konsumenter, baserat på konsumtionsdata och uppmätta halter i livsmedel eller omräknat från halter av metaboliter i urin
Län: Flera Utförandeår: 2008-2012 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2018

Swedish Market Basket Survey 2015 - per capita-based analysis of nutrients and toxic compounds in market baskets and assessment of benefit or risk
Län: Uppsala Utförandeår: 2015 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Phosphorous flame retardants in Swedish market basket food samples, and estimation of per capita intake
Län: Uppsala Utförandeår: 2015 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2016

Resthalter av pyretroider/pyretriner som indikator i livsmedel samt uppskattat intag för svenska konsumenter (inklusive barn)
Län: Flera Utförandeår: 2005-2013 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2014

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumenter av viltkött?
Län: Norrland Utförandeår: 2010 Utförare: Umeå universitet Rapportår: 2012

Resthalter av bekämpningsmedel (OP1) som indikator i livsmedel samt uppskattat intag och risk bland svenska konsumenter (inklusive barn)
Län: Flera Utförandeår: 2005-2011 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2012

Resthalter och tidstrend av bekämpningsmedlet endosulfan i livsmedel samt uppskattat intag för den svenska konsumenten
Län: Flera Utförandeår: 1990-2007 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2012

Intag av bromerade flamskyddsmedel hos barn i Sverige
Län: Flera Utförandeår: 2003 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2008

Regionala skillnader i intag av persistenta organiska miljögifter hos förstföderskor i Uppsala, Göteborg och Lycksele
Län: Västra Götaland, Uppsala, Västerbotten Utförandeår: 2000-2006 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2007

Svensk intagsberäkning av dioxiner (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver för barn baserad på aktuella analysdata samt kostundersökningen 2003
Län: Flera Utförandeår: 2003 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2006

Exponering för några organiska miljökontaminanter via livsmedel
Län: Flera Utförandeår: 2001 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2002

Swedish Market Basket Survey 2015 - per capita-based analysis of nutrients and toxic compounds in market baskets and assessment of benefit or risk
Län: Uppsala Utförandeår: 2015 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Concentrations of polyfluorinated alkyl substances in the Swedish Market Basket 2015
Län: Uppsala Utförandeår: 2015 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2017

Phenolic substances in food – analytical survey of 11 phenols in Swedish Market Basket samples from 1999, 2005 and 2010
Län: Flera Utförandeår: 1999, 2005, 2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2014

Matkorgsstudien 2010 – analys av persistenta organiska ämnen i svenska matkorgsprover
Län: Flera Utförandeår: 2010 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2012

Kadmium i livsmedel från Jämtlands län
Län: Jämtlands län Utförandeår: 2008 Utförare: Länstyrelsen i Jämtland Rapportår: 2009

Dioxiner i livsmedel från Jämtlands län
Län: Jämtlands län Utförandeår: 2008 Utförare: Länstyrelsen i Jämtland Rapportår: 2009

Organiska Miljökontaminanter i svenska livsmedel
Län: Flera Utförandeår: 1998-1999 Utförare: Livsmedelsverket Rapportår: 2000

Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007 och bilaga: Figurer med provresultat
Län: Flera Utförandeår: 2007- 2008 Utförare: Socialstyrelsen Rapportår: 2008

Manganese in drinking water (Mangan i dricksvatten)
Län: Flera Utförandeår: 2007 Utförare: IMM Rapportår: 2007

Nationell kartläggning av arsenikhalter i brunnsvatten samt hälsoriskbedömning
Län: Flera Utförandeår: 2004 Utförare: IMM Rapportår: 2005

Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

Uppskattning av antalet boende i Sverige som utsätts för olika nivåer av buller från väg- och tågtrafik.

Mapping and socioeconomic analysis of transportation noise in Sweden, 2018
Län: Flera Utförandeår: 2018 Utförare: SMED (SMHI och IVL) Rapportår: 2020

Kartläggning av antalet överexponerade för buller
Län: Flera Utförandeår: 2011 Utförare: Sweco Rapportår: 2014

Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 dBA
Län: Flera Utförandeår: 2006 Utförare: WSP Rapportår: 2009

Strategi för bedömning av hälsopåverkan av trafikbuller i Sveriges befolkning
Utförandeår: 2022 Utförare: IMM Rapportår: 2022

Bullerkartläggning inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI)
Utförandeår: 2022 Utförare: AMM Göteborg Rapportår: 2022

Trafikbuller i befolkningen. Exponering, utsatta grupper och besvär
Län: Stockholm Utförandeår: 2019 Utförare: CAMM Stockholm Rapportår: 2020

Screeningundersökningar och Utredningsuppdrag

Haltmätningar av miljöföroreningar i olika matriser

PFAS i blod - modellering av exponering via dricksvatten
Län: Flera Utförandeår: 2008-2018 Utförare: SLU Rapportår: 2022

Humanexponering av PFAS genom analys av totalt organiskt fluor (TOF) – en pilotstudie
Län: Skåne, Stockholm, Västerbotten, Örebro och Uppsala Utförandeår: 2018 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2020

Analyser av PFAS-prekursorer och extraherbart organiskt fluor (EOF) från individer boende i Ronneby med hög PFAS-exponering
Län: Blekinge Utförandeår: 2019 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2020

Exponering för perfluorerade ämnen från egen brunn; blodprovsstudie i befolkningen kring Visby flygplats
Län: Gotland Utförandeår: 2018 Utförare: CAMM, Stockholm Rapportår: 2020

Screening av PBDD/Fs i humana matriser – Del 2
Län: Flera Utförandeår: 2009 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2011

Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust
Län: Stockholm Utförandeår: 2010 Utförare: Stockholms universitet Rapportår: 2010

Screening av PBDD/F i humana matriser
Län: Flera Utförandeår: 2004-2005 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2010

Screening av humanvävnad
Län: Flera Utförandeår: 2007 Utförare: Örebro universitet Rapportår: 2008

Screening of organotin compounds in the Swedish environment
Län: Flera Utförandeår: 2005 Utförare: WSP Rapportår: 2006

Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 4: Siloxanes
Län: Flera Utförandeår: 2004 Utförare: IVL Rapportår: 2005

Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 1: Adipates
Län: Flera Utförandeår: 2004 Utförare: IVL Rapportår: 2005

Human exposure to chemicals in Sweden in a changing climate
Utförandeår: 2021-2022 Utförare: Stockholms Universitet Rapportår: 2022

Identification of new and emerging risk chemicals and validation of the exposure index with a focus on humans 
Utförandeår: 2020-2021 Utförare: Stockholms Universitet (ACES) Rapportår: 2022

Tillgång till bostadsnära grönska i befolkningen
Utförandeår: 2020-2021 Utförare: CAMM Stockholm Rapportår: 2022

Miljöhälsorapporter

Övrigt

Avhandlingar som inkluderar HÄMI-data.

Persistent halogenated pollutants in mothers´ milk

Av Johan Fång, Stockholms universitet, MMK, 2014

Validation of diffusive samplers for nitrogen oxides and applications in various environments

Av Annika Hagenbjörk-Gustafsson, Umeå Universitet, 2014

Persistent organic pollutants in Swedish first-time mothers and effects on infant health

Av Sanna Lignell, Karolinska Institutet, IMM, 2013

Vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baseras på HÄMI-data.

Socio-demographic inequalities influence differences in the chemical exposome among Swedish adolescents.
Pineda S, Lignell S, Gyllenhammar I, Lampa E, Benskin JP, Lundh T, Lindh C, Kiviranta H, Glynn A
Environ Int 2024 Mar;186():108618

Lead, cadmium, and mercury blood levels in schoolchildren in southern Sweden: Time trends over the last decades.
Stajnko A, Lundh T, Assarson E, Åkerberg Krook E, Broberg K
Chemosphere 2024 Jan;346():140562

Polychlorinated alkanes in paired blood serum and breast milk in a Swedish cohort study: Matrix dependent partitioning differences compared to legacy POPs.
Yuan B, Bignert A, Andersson PL, West CE, Domellöf M, Bergman Å
Environ Int 2024 Jan;183():108440

Low concentrations of perfluoroalkyl acids (PFAAs) in municipal drinking water associated with serum PFAA concentrations in Swedish adolescents.
Nyström-Kandola J, Ahrens L, Glynn A, Johanson G, Benskin JP, Gyllenhammar I, Lignell S, Vogs C
Environ Int 2023 Aug;180():108166

Exposure of Swedish adolescents to elements, persistent organic pollutants (POPs), and rapidly excreted substances - The Riksmaten adolescents 2016-17 national survey.
Pineda S, Lignell S, Gyllenhammar I, Lampa E, Benskin JP, Lundh T, Lindh C, Kiviranta H, Glynn A
Int J Hyg Environ Health 2023 Jun;251():114196

Application of human biomonitoring data to support policy development, raise awareness and environmental public health protection among countries within the HBM4EU project.
Ubong D, Stewart L, Sepai O, Knudsen LE, Berman T, Reynders H, Van Campenhout K, Katsonouri A, Van Nieuwenhuyse A, Ingelido AM, Castaño A, Pedraza-Díaz S, Eiríksdóttir ÁV, Thomsen C, Hartmann C, Gjorgjev D, De Felip E, Tolonen H, Santonen T, Klanova J, Norström K, Kononenko L, Silva MJ, Uhl M, Kolossa-Gehring M, Apel P, Jõemaa M, Jajcaj M, Estokova M, Luijten M, Lebret E, von Goetz N, Holcer NJ, Probst-Hensch N, Cavaleiro R, Barouki R, Tarroja E, Balčienė RM, Strumylaite L, Latvala S, Namorado S, Szigeti T, Ingi Halldorsson T, Olafsdottir K, Wasowicz W,
Int J Hyg Environ Health 2023 Jun;251():114170

Increase in daily asthma medication sales in association with air pollution levels in Greater Stockholm.
Tornevi A, Olstrup H, Forsberg B
Environ Epidemiol 2023 Aug;7(4):e256

Healthy eating index and diet diversity score as determinants of serum perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in a national survey of Swedish adolescents.
Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Lignell S, Moraeus L
Environ Res 2022 09;212(Pt A):113170

Demographic, life-style and physiological determinants of serum per- and polyfluoroalkyl substance (PFAS) concentrations in a national cross-sectional survey of Swedish adolescents.
Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Moraeus L, Lignell S
Environ Res 2022 05;208():112674

Extractable organofluorine analysis: A way to screen for elevated per- and polyfluoroalkyl substance contamination in humans?
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Jakobsson K, Yeung LWY
Environ Int 2021 Dec;159():107035

Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age.
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Yeung LWY
Environ Sci Technol 2021 10;55(19):13142-13151

Temporal trends, 2000-2017, of perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in serum of Swedish adolescents.
Norén E, Lindh C, Glynn A, Rylander L, Pineda D, Nielsen C
Environ Int 2021 Jun;155():106716

Are temporal trends of some persistent organochlorine and organobromine compounds in Swedish breast milk slowing down?
Gyllenhammar I, Aune M, Fridén U, Cantillana T, Bignert A, Lignell S, Glynn A
Environ Res 2021 Jun;197():111117

Cadmium, total mercury, and lead in blood and associations with diet, sociodemographic factors, and smoking in Swedish adolescents.
Almerud P, Zamaratskaia G, Lindroos AK, Bjermo H, Andersson EM, Lundh T, Ankarberg EH, Lignell S
Environ Res 2021 Jun;197():110991

Human experimental exposure to glyphosate and biomonitoring of young Swedish adults.
Faniband MH, Norén E, Littorin M, Lindh CH
Int J Hyg Environ Health 2021 Jan;231():113657

Total mercury in hair as biomarker for methylmercury exposure among women in central Sweden- a 23 year long temporal trend study.
Kippler M, Gyllenhammar I, Glynn A, Levi M, Lignell S, Berglund M
Environ Pollut 2021 Jan;268(Pt A):115712

Exposure to environmental phthalates during preschool age and obesity from childhood to young adulthood.
Zettergren A, Andersson N, Larsson K, Kull I, Melén E, Georgelis A, et al
Environ Res 2021 Jan;192():110249

Serum Half-Lives for Short- and Long-Chain Perfluoroalkyl Acids after Ceasing Exposure from Drinking Water Contaminated by Firefighting Foam.
Xu Y, Fletcher T, Pineda D, Lindh CH, Nilsson C, Glynn A, et al
Environ Health Perspect 2020 07;128(7):77004

Concentrations and temporal trends in pesticide biomarkers in urine of Swedish adolescents, 2000-2017.
Norén E, Lindh C, Rylander L, Glynn A, Axelsson J, Littorin M, Faniband M, Larsson E, Nielsen C
J Expo Sci Environ Epidemiol 2020 07;30(4):756-767

Diverging temporal trends of human exposure to bisphenols and plastizisers, such as phthalates, caused by substitution of legacy EDCs?
Gyllenhammar I, Glynn A, Jönsson B, Lindh C, Darnerud P, Svensson K, et al
Environ. Res. 2017 Feb;153():48-54

Dietary intake of phosphorus flame retardants (PFRs) using Swedish food market basket estimations.
Poma G, Glynn A, Malarvannan G, Covaci A, Darnerud PO
Food Chem. Toxicol. 2017 Feb;100():1-7

Serum levels of brominated flame retardants (BFRs: PBDE, HBCD) and influence of dietary factors in a population-based study on Swedish adults.
Bjermo H, Aune M, Cantillana T, Glynn A, Lind P, Ridefelt P, et al
Chemosphere 2017 Jan;167():485-491

Phthalate exposure and reproductive parameters in young men from the general Swedish population.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A
Environ Int 2015 Dec;85():54-60

Exposure determinants of cadmium in European mothers and their children.
Berglund M, Larsson K, Grandér M, Casteleyn L, Kolossa-Gehring M, Schwedler G, et al
Environ. Res. 2015 Aug;141():69-76

Late effects of low blood lead concentrations in children on school performance and cognitive functions.
Skerfving S, Löfmark L, Lundh T, Mikoczy Z, Strömberg U
Neurotoxicology 2015 Jul;49():114-20

Time trends of polybrominated diphenylether (PBDE) congeners in serum of Swedish mothers and comparisons to breast milk data.
Darnerud PO, Lignell S, Aune M, Isaksson M, Cantillana T, Redeby J, et al
Environ. Res. 2015 Apr;138():352-60

Prenatal phthalate exposure and reproductive function in young men.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Lindh CH, Jönsson BA, Giwercman A
Environ. Res. 2015 Apr;138():264-70

Exposure determinants of phthalates, parabens, bisphenol A and triclosan in Swedish mothers and their children.
Larsson K, Ljung Björklund K, Palm B, Wennberg M, Kaj L, Lindh CH, et al
Environ Int 2014 Dec;73():323-33

A temporal trend study (1972-2008) of perfluorooctanesulfonate, perfluorohexanesulfonate, and perfluorooctanoate in pooled human milk samples from Stockholm, Sweden.
Sundström M, Ehresman DJ, Bignert A, Butenhoff JL, Olsen GW, Chang SC, et al
Environ Int 2011 Jan;37(1):178-83

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-07-08